Newroz Vesilesiyle; Birleşik Devrimci Mücadeleyi Yükseltmekten Başka Gayemiz Olamaz!

Faşizmin hız kesmeden tırmandığı süreçlerden geçmekteyiz. Faşist İktidar saltanatının devamını ezilenlerin kanıyla beslediği gerçeği Türkiye-Kuzey Kürdistan her gün yeni olgularla kendini açığa vurmaktadır. Kürt Ulusu üzerindeki baskı, imha, yok sayma politikalarının Osmanlı’dan günümüze tüm iktidarların birbirinden devraldıkları ortadayken; Kürt ulusu üzerindeki egemen ulus sömürüsü tarihsel olarak oldukça uzun bir süreci kapsar.

Günümüzde Erdoğan/AKP faşizminin Kürt ulusuna, devrimci, komünist kesimlere dönük imha ve katliam politikaları dur durak bilmez bir şekilde uygulanmaktadır. Bizler elbette ki, egemenlerin tek gayesinin kendi gerici iktidarların güçlendirmek korumak kendisine muhalif her kesimi susturmak ve itaatkar, sorgulamayan, bireyler/toplumlar yaratmak olduğunun bilincindeyiz.

Özellikle ezilen Kürt ulusunun temsili sesi olan ve faşist iktidar karşısında devrimci muhalif güçleri kapsayan HDP’ye yönelik Erdoğan/AKP saldırıları bu gayeden bağımsız ele alınamaz. HDP çalışanlarını faşist çetelerin hedefi haline getirmeye çalışan söylemleri, düzmece beyanlarla hazırladıkları fezlekeleri, HDP’yi fiilen çalışamaz hale getirme çabaları, Kürt halkına ezilenlere yönelik katliam politikalarını faşist karakterinin en saf şekilde dışa vurumlarındandır

Ezenlerin, ezilenler üzerindeki sistematik sömürü ve şiddet politikaları kaçınılmaz olarak karşıtını doğurur. Ezilenlerin tarihi sömürü politikalarına karşı haklı direniş ve başkaldırı örnekleri ile örülüdür. Günümüz koşullarının gerçekliği ve faşizmin politikalarının, saldırılarının geldiği boyut, sömürü sistemine karşı devrimci birliği ve zora dayalı mücadeleyi şart koşmaktadır. Komünist, devrimci, yurtsever güçler olarak bu gerçekliğin ışığında sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve aksi duruşların ezilenlerin nihai kurtuluş mücadelesinin önünde ciddi engeller teşkil edeceğinin farkındayız.

Mart ayı ezilenlerin tarihine katliamlar ile olduğu kadar devrimci direniş örnekleriyle de yerini almıştır. Günümüz faşist Dehak’larına karşı devrimci Kawa’nın isyan çığlığı Newroz ateşiyle harlanmıştır. Tarih yeni Dehak’lara karşı yeni devrimci Kawa’ları, yeni devrimci, direnişçi, savaşçı ruhları yaratmıştır. Kürt ulusunun, sömürülen emekçi sınıfların, ezilen kadın cinsinin isyan çığlığını yükselttiği bu dönemde; ezilenlerin birleşik devrimci mücadeleyi yükseltmekten ve sürekliliğinin sağlamaktan başka gayemiz olamaz.

Newroz ateşinin direniş ruhuyla Kürt halkının, tüm ezilenlerin Newroz Bayram’ını kutluyor, ezilenlerin mücadelesini emekleriyle büyütenlerimizi ölümsüzlerimizi saygıyla anıyoruz.

Maoist Komünist Parti

Dava Tutsakları

Mart 2021