Kentte, Kırda, Zindanda Mücadeleyi Büyüten Başkan Gonzalo Ölümsüzdür!

İnsanlığın kurtuluşu uğruna MLM’yi rehber edinerek yaşam felsefesi haline getiren Başkan Gonzalo’yu (Abimael Guzman) selamlıyor ve anıyoruz!

Dünya emperyalist kapitalist saldırganlığın bir parçası olarak yoksulluk, sömürü, zulüm çemberinde tüm gerici yıkık politikalarıyla yüz yüze bulunmaktadır. İnsanlığın ezen-ezilen çelişkisi ile beraber “mezar kazıcıları”da insanlığın kurtuluşu için bugüne dek tarih sahnesinde var olmuş, var olmaya da devam etmektedir. Sosyalizm dışında denenen her girişim aynı kapıya çıkmakta, egemenler halklara zulmü reva görmektedir. Ancak sosyalizm bayrağının dalgalandığı “başka bir dünya mümkün” anlayışının ete kemiğe büründüğü Sovyet ve Çin Devrimleri ile ezilenlerin umudu her daim canlı kalmış, tarihsel tecrübelerle dolu olan bu deneyimler yol gösterici olmuştur. Bununla beraber Çin Kültür Devrimi ile devrimin niteliği, stratejisi ve bunlara bağlı olarak tüm diğer konularda ileri bir anlayış ortaya çıkmıştır.

Halk savaş stratejisi ve özgün tahlilleri ile Maoizm’in geçerliliğini gören pek çok ülkede de Maoist Hareketler ortaya çıkmış ve mücadelenin ön saflarında yer almıştır. Türkiye- Kuzey Kürdistan, Nepal, Hindistan, Filipinler… Ve Peru…

Latin Amerika’da devrimci liderlerden olan Guzman’da Maoist Halk savaşı stratejisini benimseyip Peru’da gerilla mücadelesinde yer almıştır. Felsefe profesörü olan Guzman yoldaş, 86 yıllık hayatının tamamını ezilenlerin özgürlük düşüne adamış, 29 yıl boyunca kaldığı ağır tecrit koşulları ile beraber hücresinde hayatını kaybetmiştir.

Yoldaş Guzman maddi yaşam koşullarına bağlı olarak daha farklı şartlarda yaşama seçeneğine sahip olsa da tercihini ezilenlerden yana yapmıştır. Sınıfsız sömürüsüz bir dünya için egemenlere karşı ‘zor’u seçmiştir. Teori ve pratik arasındaki diyalektik bağın en canlı örneğidir Başkan Gonzalo’nun yaşamı. “Asıl olan dünyayı yorumlamak değil onu değiştirmektir” sözünün karşılığıdır Başkan Gonzalo’nun yaşamı.

Neresi olursa olsun zindanlar muktedirlerin en önemli baskı aracı olmuş, mahpuslarda egemenlerin saldırı ve tahakkümüne direkt maruz kalmıştır. Guzman yoldaşta 1992’de faşist diktatörlük tarafından yakalandıktan sonra özel bir muameleye maruz bırakılmıştır. Yakalanınca kafes içerisinde tutulan yoldaşın sıkılı yumruğu ile egemenlere meydan okumaya devam etmiştir. Bu vahşi burjuva temsilcilerinin Gonzalo korkusunu göstermiştir. Kafes içine sıkıştırılan esasta köhnemiş kapitalist-emperyalist sistemin barbarlığıdır.!

Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez”. Yürüdüğümüz bu yolda komünist yürüyüşü yarım kalan her yoldaş gibi Gonzalo yoldaşın yürüyüşünü de tamamlama sorumluluğunu taşıyacağız. Tarihten öğrenmesini bilerek, tarihi mirasımıza dayanan irademiz ile özgürleşmeden yaşayacağımızı bilerek yürüyeceğiz! Ateşi ellerimizle tutup Peru’da Afganistan’da tüm dünyayı aydınlatacağız.

Maoist Komünist Parti

Dava Tutsakları

Eylül 2021