Ermeni Soykırımının 106 Yıldönümü Vesilesiyle; Tüm Zulüm ve Soykırımların Hesabını Soracağız!

Coğrafyamızda yaşanan Ermeni Soykırımı’nın üzerinden 106 yıl geçti. Kadim topluluk ve ulusların yaşadığı Anadolu ve Mezopotamya coğrafyası ne yazık ki barbarların hükümranlığı ile bir soykırımlar, katliamlar coğrafyasına dönüştürülmüştür. Daha öncesinde de coğrafyanın değişik bölgelerinde değişik tarihlerde adeta 1914-1915 Ermeni Soykırımı’nın provaları yapılmıştır. Bu provalarda birer katliam-kıyım niteliğindeydi. Ezilenlerin ve direnenlerin tarihinde Ermeni Soykırımı, Dersim Soykırımı neredeyse emsali görülmedik çapta bir zulüm olarak yer aldılar. Biz Maoist Komünüstlerin görevi ise resmi ideolojinin yalan ve çarpıtmalarına, kapitalizm ile kendi var eden uluslaşmanın yaşattığı bu lanetli zulümün, tekçileştirme ve asimilasyon pogromlarına inat ezilenlerin gerçek tarihini anlatmak ve devrimci mücadelemizi mazlum olanların tarihsel dayandırarak kurmak durmaksızın kitlelerin hafızalarının aynası olmaktır. Ki bunu yapmak Komünizmi savunanlar açısından; bir dönemin muktedirlerinin ulus ve topluluklara uyguladığı barbarlığa “gericiliğe karşı ilerlemenin” bir gereği olarak savunan sosyalizm maskesi takanlardan ayrılmanın eşiklerinden önemli bir tanesidir.

1. Dünya savaşı süresince savaşan devletlerin yanlarında T.C.’Yİ tutmak istemesi Osmanlı’nın Ermenilere yaptığı soykırımı da görmezden gelmelerinde bir etken olmuştur. Kapitalizmin tabiatı itibarıyla her zaman olduğu gibi politik ve ekonomik menfaatler her şeyin üzerindedir. Bugün de T.C. ile emperyalist ülkeler arasında bir kriz açığa çıktığında bir yaptırım aracı olarak Ermeni Soykırımı üzerinden T.C. mahkum etme tehdidi ön plana çıkarılıyor ve bir tehdit olmanın ötesine geçilmiyor. Emperyalistlerin bu kirli siyaset tarzı da ancak ve ancak komünistlerin ezilen ve sömürülen halkların güçlü mücadelesi ile ortadan kalkacak ve hesabı sorulacaktır. Tanzimat döneminden bugüne kadar ulus devletin stratejik karakteri tek devlet tek millet tek dil tek bayrak tek vatandır. Bu argümanlar kapitalizmin pazar ihtiyacı bakımından Tanzimat döneminde de Faşist Kemalist diktatörlük dönemin de de günümüz faşist iktidar sultasında da geçerliliğini korumuş ve korumaktadır.

Soykırımlara maruz kalan ulus ve toplumlarda kadına yönelik saldırılar özel bir politika olarak işlenmiştir. Fiziksel ve kültürel saldırılarda ya imhaya ya da kimliksizleştirme ve asimilasyona maruz bırakılmışlardır Ermeni Soykırımı’nda da Dersim’de de IŞİD vahşetine tanık olan Ezidi’lerde de kadınlara yönelik uygulanan vahşetin boyutu derin ve travmatiktir.

24 Nisan 1972’de kurulan komünist öncü yaşanan katliam ve soykırımlara kesin bir karşı koyuşun ürünüdür bir yanıyla da. Kaypakkaya yoldaşın geçmişin kökleri ile bugün arasında komünist ideoloji de perspektifi ve diyalektik metodu ile bir köprü kurmuştur; ezilenlerin gerçek tarihine dayanarak devrimci mücadeleyi ilerletmeyi biz ardılı Maoist Komünistlere devretmişleridir. Yüklendiğimiz mirasın birer parçası olan Ermeni komünistleri ve yoldaşlarımızı ve onların mücadeleye katkılarını da anmalıyız..

Komünist Manifestoyu ilk olarak Ermeni komünistler aydınlar çevirmiş ancak klasiğin yayınlanması yasaklanmıştır. 1915’te idam edilen Ermeni sosyalist Madteos Sarkisyan (Paramaz) ile 19 yoldaşını, Kaypakkaya yoldaşın ardılları Armenak Bakırcıyan, Manuel Demir, Nubar Yalım, İmam Boztaş ve yakın zamanda Rojava’da yıldızlaşan Nubar Ozanyan yoldaşların anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde, 2007 yılında katledilen sosyalist gazeteci Hrant Dink davasında karar çıktı yıllar sonra. Ve bizlerde yıllar sonra gördük ki çıkan karar muktedirlerin katliamcı geleneğini bugün de resmediyor. Göstermelik birkaç kişiye verilen ceza; mevcut çürümüş sistemin yargısından sonuç işte bu.

Kapitalist Emperyalist sistem kendisini var ettiği sürece tarihin her verili koşulu içerisinde barbarlar zulmünü; soykırım, katliam ve imha-inkar politikalarını yeniden şekillendirerek devreye koymuştur koyacaktır; ta ki kapitalist emperyalist sistem yenilip tamamen yok olana kadar.

Tüm zulüm ve soykırımların hesabını sorma bilinç ve kararlılığı ile komünist mücadelemizi yürütelim.

Maoist Komunist Parti

Dava Tutsakları

Nisan 2021