Açlık Grevleri Eylemlerine İlişkin; Her zaman Devrimciler Kazanır ve Yine Öyle Olacak!

Emperyalist Kapitalist sistem faşist politikalarını tüm ezilenler üzerinde sınırsızca uygulamaktadır, uygulayacaktır da. Çünkü saltanatının devamını sağlayan dayandığı bu gerici politikalardır.

Geçmişten bugüne faşizmin tecrit ve tretmanın sistematik şekilde üzerinde uyguladığı kesimlerden biride kukusuz ki devrimci komünist yurtsever tutsaklardır.

Her şeyin karşıtını yarattığı yaşam döngüsünde tüm sömürü politikaları da karşısında devirmci duruşlar ve devrimcileri var eder. Gerici sistem politikalarının karşısında bedenlerini sınırsız sömürüsüz yarınlar için açlığa yatırmaları ve bugün hapishanelerde sürmekte olan devrimci yurtsever tutsakların açlık grevi eylemlerini destekliyor ve selamlıyoruz.

Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin ve her geçen gün artarak devam eden hapishanelerdeki hak gasplarının ortadan kaldırılması meşru taleplerdir. Bizlerde bulunduğumuz alan özgünlükleri çerçevesinde desteklerimizle devrimci dayanışmayı sürdürüyoruz.

Dışarıda da en ufak hak arayışları baskılanmakta ve muhalif olan; meşru mücadelesini sürdüren her kesim Faşist saldırıların bir biçimde maruz kalmakta. Ancak biliyoruz ki her zaman devrimciler kazanır ve yine öyle olacak.

Maoist Komünist Parti

Dava Tutsakları

Mart 2021