Yeni Kavga Yılında, Eylemleri Çoğaltmaya; KBDH Milis Eylemleri İçin Devrimci Seferberliğe!

Kadınların Birleşik Devrim Hareketi olarak 2021 yılına zafer gülüşleriyle, mücadele cephanemiz daha fazla güçlenerek girdik.

2020 yılını kadın özgürlük mücadelemiz dimdik ayakta karşıladı. Erkek egemen sermaye düzeninin, ucuz işgücü, ev içi emek sömürüsü ve cinsel şiddeti altında ezilen kadınlar olarak, politik mücadelemiz tüm canlılığıyla sürdü. Las Tesis eylemleriyle; 8 Mart, Newroz, 1 Mayıs ve 25 Kasımda sokaklara taşan irademizle; katil Musa Orhan ve Van Gercüş tecavüz saldırılarını protestolarla; Onur Haftası ve heteroseksizme karşı yürütülen eylemlerle; Gülistan Doku başta olmak üzere kadın katliamlarına, çıplak arama işkencesine, politik kadınlara yönelik gözaltı tutuklama saldırılarına ve belediyelere kayyum atamalarına karşı eylemlerle; #MeTOO ve #UykunuzKaçsın taciz ifşa hareketleriyle; doğanın yağmalanmasına karşı emekçi köylü kadınların, sermayenin sömürüsüne karşı işçi kadınların direnişleriyle; öğrenci genç kadın hareketiyle, her cephede mücadele bayrağını yükselttik.

Cins ve emek sömürüsünü net bir çizgide reddederek direnişle özgürleşiyor, yeni kazanımlarla zafere yürüyoruz. Kadınlar vardır ve var olacaktır diyen bir hareket tarihidir 2020.

Silahlı mücadelede Kürdistan ve Türkiye dağlarından kentlerine gerilla ve milis güçleri olarak, Rojava ve Şengal’de kadın devriminin kazanımlarını savunarak savaşta da, yaşamda da en önlerdeydik.

Fiili meşru biçimleri bakımından meydanlardan sokaklara yürüyüşleri, mitingleri ve basın açıklamalarıyla cins bilincini kuşanan halkçı demokratik cephenin parti eşbaşkanları ve kadın vekillerinin mücadele mevzisiyle öne çıktık. Avrupa’da kadınların birleşik devrim bayrağını yeni bir düzeyde, daha yükseklere dalgalandırdık.

Ve yine kadın tutsaklar olarak açlık grevleri, ölüm oruçları ve barikatlarıyla tarih yazan devrimci geleneğin zindanlardaki başeğmeyen, direngen temsilcileri olmaya devam ettik.

Faşizmin ve sömürgeciliğin erkek egemenliğiyle birleşen ağır saldırıları altında, şiddetin her türlüsünü yaşayan ama bunun karşısında direnen toplumun, kadınlar olarak öncü kuvveti olmayı başardık. Bu başarı, devrim ve direniş tarihimizden, şehitlerimizden, tutsaklarımızdan, Rojava ve Şengal kadın özgürlükçü devrim topraklarından ve de gerillalardan, milislerimizden, birleşik kadın hareketinden aldığımız güçten doğmaktadır. Nihai devrimin, cins ayrımsız bir toplumun zaferine hazırlığımız, bu devrimci köklerinden beslenerek boyvermektedir.

2021 yılı “Kadın Özgürlük Mücadelesiyle Kazanacak, Faşizmi Yıkacağız” hamlesini yükselteceğimiz, yeni zaferler kazanacağımız bir yıl olacaktır. Arjantin, Polonya, Meksika, Lübnan, Hindistan, Fransa gibi kadın isyanlarının ve erkek egemen burjuva devletlere yenilgiler yaşatan yeni büyük mücadelelerin emekçileri olacağız.

Emperyalist-kapitalist ülkelerin yaşadığı ekonomik-siyasi krizin bir başka boyutu da cins çelişkilerinin derinleşmesinden ileri gelen krizlerdir. Bu krizlerin sunduğu imkanlarda kadın ayaklanmaları, grevleri ve direnişlerinin önü açıktır. Ve yine silahlı mücadele ve başkaca politik-askeri mücadele araç ve biçimleri eskisinden daha da meşru hale gelmiştir. Tam da bu muazzam devrimci fırsatların varlığı koşullarında, yeni savaşım yılımızda kadınları ve bütün ezilen cinsel kimlikleri, yaşam ve üretim alanlarında yaygın ve çok sayıda milis-özsavunma birlikleri kurmaya çağırıyoruz. Düşmanı sayısız yerinden indireceğimiz darbelerle güçten düşüreceğiz, erkek egemen faşist şeflik rejimini, sömürgeci faşist diktatörlüğü yıkacağız. Kadınların birikmiş öfkesini örgütlü bir güce dönüştürerek, kadınların eylemli adaletini uygulayacağız; cins ve sermaye sömürüsünün ağır bedelini, düşmana fazlasıyla ödeteceğiz.

2020 yılında işgalci TC ordusunun tuttuğu tepelerinden karakollarına, polis otolarından ve sokak bekçilerinden askeri mühimmat araçlarına, zengin fabrikalarından yatlarına ve araçlarına, tecavüzcü vakıflarından AKP-MHP’ye ait mekanlarına kadar girdik; silahlar ve sabotajlarla hesap sorduk. Politik-askeri kadın birimlerimiz aracılığıyla düşmanı vurduk, yine vururuz!

Birleşik devrim mücadelemizin yol arkadaşları olan sizleri, yeni kavga yılında, eylemleri çoğaltmaya; KBDH milis eylemleri için devrimci seferberliğe çağırıyoruz!

2021 yılında üreten ve direnen kadınların arasından öncüleşerek çıkmış yeni Berçemler, Aynurlar, Delaller, Cerenler, Sibeller, Sevdalar, Sefagüller, Didarlar ,Lalelerle onların ideallerini kuşanmış, nöbet yerlerini devralmış yeni savaşçı ve komutan kadınlarla kavgayı büyüteceğiz. Tüm kadınları eylemde, kadın yoldaşlığında, birleşik mücadelede daha önlere, KBDH saflarında örgütlenmeye ve savaşmaya çağırıyoruz.

2021 yılında, kadın özgürlük mücadelemiz, kadınların birleşik devrimi kazanacak!

Kahrolsun Erkek Egemenliği, faşizm ve sömürgecilik!

Yaşasın Türkiye ve Kürdistan Devrimimiz!

Yaşasın KBDH!

Kadınların Birleşik Devrimci Hareketi