TUGAY AKDEMİR

Doğum Yeri: Amed – Ergani
Doğum Tarihi: –
Ölümsüzlük Yeri: Dersim Ovacık
Ölümsüzlük Tarihi: 20 Eylül 2014
Kod Adı: Derman
Konumu: …- Savaşçı

Tugay Akdemir yoldaş Sosyalist Halk Savaşımızda yaşıyor-savaşıyor

Dersim Ovacık’ta Partimiz Maoist Komünist Partisi önderliğindeki Halk Kurtuluş Ordusu gerillası Tugay Akdemir (Derman) yoldaş, kendi silahıyla uğradığı kaza sonucu 20 Eylül 2014’te şehit düşerek ölümsüzleşmiştir. İnsanlığın, işçi sınıfı başta olmak üzere tüm ezilen ve sömürülenlerin bağımsızlık, halk demokrasisi, devrim, sosyalizm ve komünizm perspektifiyle sınıflar mücadelesinin çeşitli alanlarında nice şehitler verdik-veriyoruz. Tüm şehitlerimizi kavga bayraklarımızda ve savaş siperlerinde can bedeli yaşatarak ilerledik. Devrim ve komünizm tarihimizin kanla yazıldığı gerçekliği bu bilinçten ileri gelmektedir. Evet, tarihten gelip tarih yaratan şehitlerimiz, kavgamızın geride kalanları değil ufukları olarak yaşadılar- yaşamaya devam ediyorlar.

Amed- Ergani nüfusuna kayıtlı Derman yoldaş, kısa süre önce başarıyla gerçekleştirdiğimiz 3. Kongremiz sonrası Partimizin ilk şehidi olarak onurlu yerini almıştır. Derman yoldaş, Partimize bağlılık ve doğru bilinçle inançları uğruna, Sosyalist Halk Savaşı’nın genç- yiğit bir gerillası olarak mücadeleye katılmıştır. Tugay Akdemir (Derman) yoldaş, her tür yasalcı ve düzen içi reformizme ve tasfiyeciliğe karşı düzen sınırlarını aşarak devrim, sosyalizm ve komünizm ufkuyla dolu bilinci ve yüreğini burjuva devlet aygıtını parçalayacak devrimci zor ve görevin Sosyalist Halk Savaşı’yla gerçekleşmesinin temel araçlarından biri olarak Halk Kurtuluş Ordusu saflarına katılmıştır. Ve Maoist hareketimize yönelik her türlü yalan ve demagojik kirli saldırı politikalarına karşı savaş siperlerinde onurla kızıl bayrağı dalgalandırmıştır. Derman yoldaş, inançları uğruna kavgamızın kor ateşinde sıcak savaş gerçekliğiyle düşmana karşı mücadelede şehit düşmüştür. Emperyalizme, komprador kapitalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı Sosyalist Halk Savaşımızda daha nice şehitler vererek ilerleyeceğiz. Derman yoldaşa verilecek en iyi söz ve yeminimiz; lafta değil özde ve içerikte, salt teori ve düşüncede değil onun sınandığı bilinçli pratik eylemde ideolojik- politik- örgütsel ve askeri olarak köklü ve temelden Sosyalist Halk Savaşı’nı yaşamda somutlaştırıp politik iktidarı fethederek olacaktır. Bu bilinçle Derman yoldaşın bıraktığı mirası düşmana darbeler vurarak yaşatacak ve yeni zaferler yaratarak ilerleyeceğiz.

Ulusal ve uluslararası alanda tasfiyeciliğin dayatıldığı, reformizmin yüceltildiği, sınıfsal ve ulusal kurtuluş mücadelelerinin ‘terörizm’ olarak damgalandığı bu tarihi süreçte yekinip yeniden ayağa kalkmak vazgeçilmez tarihi sorumluluğumuzdur. Bu bilinçten hareket eden Partimiz Maoist Komünist Partisi, Marksizm- Leninizm- Maoizm rehberliğinde düşmanın imha çabalarını ve her türden revizyonist ve reformist bentleri bir bir alt ederek yoluna devam etmekte kararlı olduğunu, Derman yoldaş özgülünde bir kez daha dosta da düşmana da ilan eder.

Her bir şehidimiz, her türden politik gericiliğe darbe vurduğu kadar aynı zamanda düzen içi teslimiyetçi-reformist fikir ve ideolojik akımlara da darbe vurmaktadır. Bundandır ki devrim yolunda toprağa düşen şehitlerimiz, halklarımızın tarihiyken geleceğimize ise umut ve güvenle bakmamızın garantörüdür.

Bu onurlu ve şanlı tarihe daha güçlü ve görkemli bir şekilde sahip çıkmak için, bugün her zamankinden daha çok Sosyalist Halk Savaşı’nın her cephesinde yerimizi almak zorundayız. Şehitlerimiz, bu ölümsüzleşme ve daha büyük tarihler yaratmanın çağrısını yapıyor. Aksi duruşlar karamsarlık ve umutsuzluktur!

İşte bizim tarihimiz budur. Onurla ve gururla dalgalandıracağımız bir bayrak varsa şehitlerimizin göndere çektiği komünizm bayrağıdır. Bizler onların emir erleri olarak bu kızıl bayrağı asla yere düşürmeyecek ve daha yükseklere çekeceğiz.

Şehitlerimiz, kavga bayraklarımız olarak hiçbir zaman unutulmayacak! Şehitlerimizin bizlere öğrettiği komünist ve devrimci iradeyi hiçbir gerici güç bükemez! Faşist diktatörlük döktüğü kan deryasında er geç boğulacaktır!

Sosyalist Halk Savaşı’nın temel bir bileşeni olan Halk Kurtuluş Ordusu’nun bilinçli bir neferi olarak yerini alıp şehit düşen Türkiye-Kuzey Kürdistan halkının yiğit gerillası- evladı Tugay Akdemir (Derman) yoldaşımıza sözümüz ve andımız olsun ki;

Biz kazanacağız, Halk kazanacak, Sosyalist Halk Savaşı kazanacak!

Tugay Akdemir (Derman) yoldaş ölümsüzdür!

Şehit namırın!

Yaşasın Sosyalist Halk Savaşı!


Maoist Komünist Parti Merkez Komitesi- Enformasyon Büro