Rosalara, Merallere, Lalelere, Saralara ve Sevêlere Sözümüz; Faşizmi Yıkacağız!

Bu yeni yılı, faşizme karşı özgürlük mücadelesi yürütürken yıldızlaşan kadın yoldaşlarımızdan aldığımız cüretle başlattığımız “Kadın Özgürlük Mücadelesiyle Kazanacak, Faşizmi Yıkacağız” hamlesiyle karşıladık. Yeni yılın ilk ayı Ocak, yaşamlarıyla ve ölümü büyük bir cesaretle yenen duruşlarıyla yeni gelen yıllara çok daha büyük bir anlam ve umut katan Rosa Luxemburg, Meral Yakar, Lale Çolak, Sakine Cansız, Fidan Doğan, Leyla Şaylemez, Sevê Demir, Pakize Nayır ve Fatma Uyar yoldaşların ölümsüzleştiği aydır. 2021 yılına yeni bir başlangıç yaparken, Ocak ayında yıldızlaşan kadın yoldaşlarımızın şahsında tüm devrim şehitlerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyor, bize miras bıraktıkları özgürlük mücadelesini zafere ulaştırma sözü veriyoruz.

Rosalar, Meraller, Saralar, Rojbînler ve Ronahîler, Sevêler, Pakizeler ve Fatmalar faşizmi yıkma ve özgürlüğümüzü kazanma yolunda önümüzü aydınlatan birer meşaledir. Berlin’den İstanbul’a, Paris’ten Silopî’ye haykırılan “Vardık, Varız, Varolacağız!” sloganı, silahlarımızla birleşmiş ve mücadele bayrağını yükseltmenin temel gerekçesi olmuştur.

Rosa, işçi sınıfı hareketine sızan revizyonist çizgiyle arasına kalın bir mesafe çizen, bununla da yetinmeyip birinci emperyalist paylaşım savaşı sırasında ikinci enternasyonalin sosyal şoven revizyonist önderlerine karşı proletaryanın dalganlandıran, kıyasıya mücadele etmeyi düstur edinmiş bir yaşamı yeğledi. Meral, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede işkencecilerin bütün tehdit ve dayatmalarına rağmen, ser verip sır vermeyerek Türkiye devrimci hareketinin ilk kadın şehitlerinden oldu. Lale, düşmanın zindanlarını direnişin ve umudun barikatlarına dönüştürerek, ölüm orucunun ilerleyen günlerinde bile kağıt ve kalemi elinden düşürmeden yarına kalacaklara kavganın gerekliliğini anlatarak adımladı bu yolu. Diyarbakır 5 No’luda yaklaşık yirmi yıl tutsak bulunan ancak ne zindan öncesi, ne zindanda, ne de zindandan çıktıktan sonra kavgadan geri durmayan Sara, Paris’te Ronahî ve Rojbîn’le birlikte katledildikten sonra bile sadece Kürt kadın hareketine değil bütün dünyada kadınlara başı dik ve kararlı yürümeyi öğretmeye devam etti. Sara, Rojbîn ve Ronahîlerden aldıkları bayrağı “Özyönetim, özsavunmasız olmaz” diyerek özyönetim direnişlerinde aktif bir rol oynayan ve arkadaşlarına yönelen düşmanın dikkatini dağıtmak için fedakarca hareket eden Sevê, Pakize ve Fatma Silopî’den özgürlüğü müjdeledi. Onlar, ataerkinin hüküm sürdüğü yaşamın tüm alanları gibi, devrimci mücadelenin de erkeklere özgü bir alan misali erkek görünürlüğüyle sınırlarının çizildiği o zorlu ve çetrefilli mecraya adım adım ayak bastılar ve mevcut olanı, kabul gören tüm yargıları kendi eylemleriyle yıkmayı başardılar. Hep birlikte, bütün dünyada kadınlar ve ezilen cinsler olarak Rosaların, Merallerin, Lalelerin, Saraların, Sevêlerin ve ismini tek tek sıralamakla bitiremeyeceğimiz tüm yıldızlaşan kadınların bilincini, öfkesini ve kararlılığını kuşanarak hep kavga olan yaşamlarımızı özgürlüğe evriltiyoruz.

Kadınların ve ezilen cinslerin özgürlük mücadelesinde yükselişin yaşandığı 21. yüzyıl, her yürüyüşümüzün onur yürüyüşüne dönüştüğü, cesur ve umut yaratan bir çağdır. Faşizmin karşısında ölümü yenen ve yıldızlaşan kadın yoldaşlarımızın deneyimleri ve yarattıkları bilinç, tüm dünyaya rehber oluyor; yol gösteriyor; mücadele azmi kazandırıyor.

Birleşik devrim mücadelemiz, Ocak ayında ölümsüzleşen yoldaşlarımız şahsında tüm yıldızlaşan kadınlardan aldığımız mirasla eylemlerimizi çoğaltacağımız, özsavunmamızı güçlendireceğimiz, tacizci ve tecavüzcülere hayatı daredeceğimiz adımlarla zafere ulaşacak. Faşist TC devletini, onu destekleyen kurum ve kişileri hedef alarak Rosalara, Merallere, Lalelere, Saralara ve Sevêlere verdiğimiz sözü tutacağız.

Onları anmak, savaşmaktır; imkansızlıklar içinde ve faşizmin postallarına rağmen direngenliğe durmaktır; kavganın tohumu olarak silah omuzda toprağa düşmektir; ataerkil emperyalist-kapitalist sistemi ve ona bağımlı devletleri geçmişe gömmektir. Kadınların Birleşik Devrim Hareketi olarak başlattığımız hamleyi zaferle taçlandıracak ve Ocak ayında yıldızlaşan Rosalar, Meraller, Laleler, Saralar ve Sevêler şahsında tüm ölümsüzleşenlerimizi özgürlük zılgıtlarıyla anacağız.

Vardık, Varız, Varolacağız!

Sara, Rojbîn, Ronahî; Jin, Jîyan, Azadî!

Faşizmi ve Ataerkil Devleti Yıkacağız!

Yaşasın Birleşik Kadın Devrimimiz!

Kadınların Birleşik Devrim Hareketi