Özgürlük İçin Direnen Tüm Kadınlara!

Ocak ayı, yeni bir yıla yeni umutlarla girmenin zamanıdır. Ocak ayında yıldızlaşan kadın şehitlerimiz, yaşamlarıyla ve ölümü büyük bir cesaretle yenen duruşlarıyla, yeni gelen yıllara çok daha büyük bir anlam ve umut katmaktadır. 2020 yılına yeni başlangıç yaparken, ocak ayında yıldızlaşan tüm kadın yoldaşlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyor, bize miras bıraktıkları devrim mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürme kararlılığımızı belirtiyoruz.

Ocak ayında Rosa Luksemburglardan başlayıp Meral Yakarlara, Paris’te Sara, Rojbin ve Ronahilere, Silopi’de Sewe, Pakize ve Fatmalara varan binlerce, on binlerce hakikat şehitlerimiz var. Ölümüne kavga eden, mücadele eden, fedaileşen her bir kadın devrimci, kadın özgürlük hakikatinin yüceliş adımıdır. O miras ve cesarettir ki kadın mücadelesine her daim umut vermiş, esin kaynağı olmuş, mücadele bayrağını yükseltmenin temel gerekçesi olmuştur. KBDH olarak da bu büyük kadın yoldaşlarımızın her zaman izinde olacağız. Rosaların, Saraların, Merallerin, Sewelerin ve daha ismini sayamadığımız tüm kadın devrimcilerin büyük kavgası olmasaydı, erkek egemenliğine karşı yükselen kadın mücadelesi de olamazdı. Bugün dünyanın her yerinde, Kürdistan’da, Türkiye’de, Rojava’da, Şili’de, Katalonya’da, Meksika’da, Polonya’da, İtalya’da, Almanya’da, Hindistan’da özgürlük için çarpan yürekleriyle sokağa taşan, mücadele eden kadınlar var. 21. Yüzyıl her yılında kadın mücadelesinde ve örgütlülüğünde bir yükselişi yaşıyor. 2019 yılı da bu anlamda kadınların onurlu, cesur ve umut yaratan kadın mücadelesine tanıklık etti. Bir kez daha gördük ki ölümü yenen ve yıldızlaşan kadın yoldaşlarımızın ruhu, dünyanın tüm kadınlarına rehber oluyor, yol gösteriyor, yürüme ve mücadele azmi kazandırıyor.

Kadınlar, beyinleri, yürekleri ve tüm bedenleri ile özgürlüğü, eşitliği, adaleti, anlamlı bir yaşamı yaratmanın meşalesini yakıyorlar. Çağımızda kapitalist sistemin o her şeyi karanlığa, yalana, kire, anlamsızlığa boğan erkek egemenliğine karşı büyük bir aydınlık oluyor. Ölüme karşı yaşam, nefes oluyor. Bu nedenledir ki her saniyede kadınlar öldürülüyor, tecavüz ediliyor, yoksullaştırılıyor, işkence ediliyor. Bin yıllık uykusundan uyanan, ayağa kalkan, düşünen, konuşan, bedenine sahip çıkan, mücadele eden ve örgütlenen kadın iradesi, artık 21. Yüzyılın temel yükselen değeridir. Bu yükselen değeri, büyük bir şiddet ve özel savaşla yok etmek istemektedirler.

Bu kadın devriminin, aydınlanmasının somutlaştığı Rojava devrimine uluslararası bir uzlaşı ile saldırılmasının temel bir nedeni de budur. Her ulustan, her yaştan, her renkten kadınların öz savunması ile, eğitimi, sağlığı, hukuku, ekonomisi ile kendi özgürlük sistemini yaratması, uluslararası erkek egemenlikçi sistem için temel saldırı gerekçesi olmaktadır. 2019 9 Ekim’inde, Türk işgalci devletinin tüm bölgesel ve uluslararası güçlerin desteği ve onayı ile Serekani’ye saldırmasının, çok temel bir nedeni de budur. Ve bu saldırıya karşı YPJ’li yoldaşlarla birlikte fedaice mücadele eden Aynur ve Ceren yoldaşlarımız, hem özgür topraklarımızı ve hem de özgür kadın mücadelemizi savundular, bu uğurda şehadete ulaştılar. Tam da KBDH’ın kuruluş amacını anlatan cümleleri yıldızlaşarak anlattılar bizlere, tüm kadınlara. Kadınların devrim alanını, birleşik kadın devrimi perspektifi doğrultusunda bedenleri ile korkusuzca savundular. Onların bu mirası, YPJ’li yoldaşlarla ölümüne birliktelik ruhu, bu topraklara yepyeni ve çok anlamlı, unutulmayacak izler bırakmıştır.

Ocak ayı şehitlerimiz vesilesiyle yaşamları hep kavga olan tüm kadın devrim şehitlerini selamlıyoruz. Onların hep kavga olan yaşam mirasları, özgür, anlamlı ve onurluca yaşanabilir bir yaşamı yaratma mücadelemizde ışık, yüreklerimizde aşk olacaktır. Rozaların, Saraların, Merallerin, Aynur ve Cerenlerin amaçlarını yaşama ve yaşatma KBDH olarak mücadele sözümüzdür. Bu temelde yüreği özgürlük için atan tüm kadınları bu amaç etrafında birleşmeye, birleşik kadın devrimini örerek 21. Yüzyılı tam bir kadın yüzyılı yapmaya, mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. 

KBDH Genel Konseyi