MURAT POYRAZ

Doğum Yeri: Sivas
Doğum Tarihi: 1973
Ölümsüzlük Yeri: TOKAT ÇATIŞMASI
Ölümsüzlük Tarihi: 26 HAZİRAN 2003
Kod Adı: Kadir
Konumu: PU – Savaşçı

MURAT POYRAZ
Sivaslı yoksul bir Kürt ailesinin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açan Murat POYRAZ yoldaşın, yaşamı; faşist diktatörlüğün baskı ve zulmü altında geçti. Genç yaşta Partimizle tanışıp cüretkarca öne atılan Murat yoldaş, bir süre kaldığı Avrupa’da da aktif faaliyetten bir an dahi olsa kopmadı.

1995 yılında devrimin en ileri mevzileri olan gerilla alanlarında bir savaşçı olarak devlete karşı savaşımını sürdüren Murat yoldaş, tasfiyeciliğin ve yılgınlığın kol gezdiği ve devrimciliğin yeniden sınandığı yıllarda Marksizm-Leninizm-Moizmin yol göstericiliğinde 8 yıl boyunca Dersim Ve Karadeniz bölgelerinde bir Halk Savasçısı olarak mücadalesini yılmadan sürdürdü.

Partimiz Maoist Komünist Partisi’nin 1.Kongresine katılma onurunu taşıyan Murat POYRAZ yoldaş, 1. Kongremizin ideolojik, siyasi, örgütsel ve askeri çizgisiyle donanmanın ve uzun yıllar Karadeniz bölgesinde faaliyet yürütmenin avantajıyla bölgede Parti inşasını derinleştirilmesi faaliyetinde önemli sorumluluklar üstlendi.

Kongremizin, “Maoizmle Yüklen Halk Savaşıyla İlerle!” şiarının şaşmaz takipçisi olan Murat yoldaş, her türden ideolojik zaafların parti saflarında yarattığı tahribatların da amansız düşmanıydı. O, sınıf mücadelesinin yaşamın her alanında sürdüğü bilinciyle Yüce Komünizm bayragını göndere çekerek şehit düştü. Kavgası kavgamız, Andı andımızdır!…