Garibe Gezer’in Katili, Erkek Egemen Faşist Devlettir!

Kandıra hapishanesinde yaşadığı, fiziki, psikolojik, cinsel işkencelere karşı gösterdiği direnişle ve kamuoyuna yönelik yaptığı açıklamasıyla tanıdığımız devrimci yurtsever tutsak, Garibe Gezer yoldaş 9 Aralık günü şehit düştü. Kadın özgürlük mücadelesinde ölümsüzleşenlerimiz arasında yerini aldı. Anısına bağlı kalacak, katillerinden hesap soracağız. Faşizme ve erkek egemenliğine karşı mücadelemizi mutlaka devrimin zaferiyle taçlandıracağız.

Şehadetinin intihar ya da faşist görevlilerin eliyle olması sonucu değiştirmiyor. Çıplak arama, hücre cezası, taciz, tecavüz, fiziki işkence, sistematik psikolojik baskı gibi aylardır envai çeşit erkek devlet şiddetine uğrayan Garibe Gezer, doğrudan ya da dolaylı biçimde katledilmiştir! Bu katliamla, erkek egemen faşist rejimin, kadınlara ve ezilen cinsel kimliklere verdiği mesaj açık ve nettir. Örgütlü mücadelede, onurlu ve özgür bir yaşamda saf tutmanın bedelleri hatırlatılmakta, teslimiyet politikaları dayatılmaktadır. Fakat Garibe Gezer’in faşist cinsiyetçi saldırılara biat etmeyen direnişinin de gösterdiği gibi, bu saldırıların hiç bir hükmü yoktur. Bedel ödedik, misliyle de bedel ödeteceğiz!

Türkiye ve Kürdistanlı kadınların Garibe Gezer yoldaşın şahadeti sonrası ortaya koyduğu eylemler, Kürt gençliğinin milis eylemleri olumlu bir yönelim ortaya çıkardı. Faşist diktatör Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Saray’ı, AKP-MHP kurumları, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, Kandıra Hapishanesinde katliam sorumlusu olan müdürler, gardiyanlar, kadın ve halk düşmanı karşı devrimci kurumlar ve şahıslar, her türlü eylemin, haklı mücadelemizin somut hedefidir.

25 Kasım’da alanları zapteden, susmayan, korkmayan, itaat etmeyen mücadeleci kadınları, direnişlerini Garibe Gezer’i sahiplenmeyle birleştirmeye ve eylemleri faillerinden hesap sorma düzeyine yükseltmeye çağırıyoruz. Tüm devrimci, politik kadın tutsakların özgürlük ve adalet mücadelesine güç verelim. Tutsaklara yönelik erkek egemen faşist saldırıları, kadın Öz Savunması eylemleriyle yanıtlayalım. Birleşik kadın kitle hareketiyle, kadın Öz Savunmasıyla, milis eylemleriyle, faşizme ve erkek egemenliğine karşı savaşı yükseltelim. Zaferi, kendi öz gücümüzle örgütlü, kararlı, cesur duruşumuzla biz kadınlar inşa edeceğiz. Sokağa, eyleme, hesap sormaya!

Garibe Gezer Ölümsüzdür!

Öz Savunmayı Yükselt, Saldırıya Geç!

Faşizmi ve Erkek Egemenliğini Yıkacağız! İleri daha ileri!

Kadınların Birleşik Devrim Hareketi