ALİ HAYDAR YILDIZ

Doğum Yeri: Elazığ – Palu – Erturan Köyü
Doğum Tarihi: 1951 ?
Ölümsüzlük Yeri: Dersim – Vartinik
Ölümsüzlük Tarihi: 24 Ocak 1973
Kod Adı:
Konumu: Parti Üyesi

ALİ HAYDAR YILDIZ

Aslen Dersim – Mazgirt´li yoksul ve emekçi bir
ailenin oğlu idi. İlk,orta ve lise öğrenimini
Elazığ da tamamladı.
Dersim faaliyetine sonradan katılmasına
rağmen, mücadeleye öylesıne bir istekle sarıldı
ki, kendisinden aylar önce faaliyete katılan
öbür yerel gençleri aşarak, Dersim bölgesinde
Muzaffer Oruçoğlu’nun sağ kolu oldu. Militan
bir ruha ve öğrenme isteğine sahipti. Faşist
teğmen Fehmi Altınbilek komutasındaki
jandarma timi Vartinik kömünü kuşattığında,
yoldaşlarını kurtarmak için silahına sarılan Ali
Haydar, çarpışarak ölümsüzler kervanına
katıldı.
Vartinik burası, Mirik mezrası
Kan içinde yatar Ali Haydar’ım
Kömün önü olmuş bir kan deryası
Kan içinde yatar Ali Haydar’ım
Uzun ince boyu kıvırcık saçı
Halkını sevmekti onun tek suçu
Ali Haydar ölmez ağlama bacı
Milyon milyon doğar Ali Haydar’ım
Korkusu yok idi patronağadan
Ağalara korku saldı dağlardan
O bir tohum idi düştü topraktan
Filiz filiz doğar Ali Haydar’ım
Haykırır sesinde halkının sesi
Halk sevgisi dolu göğüs kafesi
Karanlıkta halkın bir meşalesi
Pırıl pırıl yanar Ali Haydar’ım