8 Mart’ın Coşkusuyla Newroz Alanlarına Akalım!

Newroz ateşi tarihsel olarak halkların ve kadınların özgürlük mücadelesinde önemli bir yerde durmaktadır. Zalim Dehak’lara karşı Demirci Kawa’ların yaktığı özgürlük ateşi bugün Kürdistan ve Türkiye dağlarında Sara’nın, Delal’in, Mercan’ın, Sarya’nın ve Aynur’un direniş ruhuyla gerillalar tarafından harlanmaktadır.

Newroz Kürt halkının özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesinin simgesidir. KBDH olarak kadın özgürlük mücadelesini bütün devrimci coşkusuyla Newroz alanlarında Kürt halkının özgürlük mücadelesi ile buluşturuyoruz. Dağlarda direnen gerillalar, kentlerde direnen milisler ve en genel olarak patriyarkaya, faşizme ve sömürü düzenine başkaldıran kadınlar Newroz alanlarında demirci Kawa’ların safındadır. Kentlerde özgürleşen birleşik devrim milisleri çağdaş Dehak AKP-MHP faşizmine karşı çağdaş Demirci Kawa çizgisini temsil etmektedir.

Emperyalizmin ve kapitalizmin işçilere, kadınlara ve ezilen halklara yönelik topyekûn saldırısı artarak devam etmektedir. Bugün Ortadoğu’da, Latin Amerika’da, Afrika’da emperyalizm halkları birbirine düşman ederek sömürü politikalarını gizlemeye çalışmaktadır. Tüm bu saldırılara karşı Newroz ateşi dünya halklarının enternasyonalist mücadelesi ile ortak yanan bir ateşe dönüştürülmelidir.

AKP-MHP faşizmi uluslararası emperyalizmden destek alarak bölgede ve Türkiye’de faşizme ve sömürüye karşı gelişen direniş dinamiklerini yok etmek için bir saldırı konsepti uygulamaktadır. Bölgede, Türkiye’de ve Kuzey Kürdistan’da yaşayan halklar işçiler, emekçiler, kadınlar ve ezilen cinsel kimlikler AKP-MHP faşizminin sömürü politikalarının hedefidir.

2022 yılı AKP-MHP faşizminin işçiler, emekçiler, kadınlar ve Kürt halkının ortak mücadelesi ile yıkılacağı bir yıl olmalıdır. Dağlarda, kentlerde, sokaklarda ve zindanlarda birleşik devrim mücadelesi örgütlenmekte ve büyümektedir. Newroz ateşi emperyalizme, faşizme ve erkek egemenliğine karşı daha güçlü harlanıyor. Gün kadın özgürlük mücadelesini yükseltme, 8 Mart’ın devrimci coşkusunu Newroz alanlarına taşıma günüdür.

Bu politik bilinçle 2022 Newroz’u kadın, işçi, emekçi, genç bütün halkımızın özgürlük mücadelesini daha güçlü sahiplendiği bir tarihsel Newroz olmalıdır. Bizler özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin hiçbir tarihsel dönemde olmadığı kadar güncel olduğunun bilincindeyiz. Faşizmin bütün saldırıları ve yasaklarına karşı halkın öfkesi büyümekte ve sömürü sisteminin engellerini yıkmaktadır.

Faşizm ve sömürü düzeni kadınlara, halklara örgütsüzlüğü, çaresizliği ve zayıflığı dayatmaktadır. Örgütlü kadın, örgütlü halk güçlüdür, çaresiz değildir ve yenilmezdir. 8 Mart’ın özgürlük şiarını Newroz alanlarının özgürlük şiarıyla birleştirmeliyiz.

Yaşasın Newroz!

Biji Newroz

Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!

KBDH Konseyi