ZİNDANLAR YIKILSIN TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK

Bu topraklarda ezenler ve ezilenler arasındaki savaş on yıllardır sınıf savaşının en yüksek biçimlerini de içerecek şekilde sürüyor. Türkiye ve Kürdistan birleşik devriminin tarihi, iki cephe arasındaki kıyasıya yaşanan bir savaşın tarihidir. Birleşik devrimimizin her aşaması, kıyasıya mücadeleler, amansız kapışmalar ve yaratılan yüce kahramanlıklarla doludur. Bu tarih, her satırı ödenen büyük bedellerle dolu bir tarihtir aynı zamanda.

19 Aralık 2000 tarihinde, Türkiye ve Kürdistan zindanlarına faşist devletin yaptığı saldırı ve katliamla başlayan zindan savaşları, işte bu tarihin önemli bir kesitini oluşturur. Tarihinin en kapsamlı harekatlarından biriyle ve neredeyse elindeki her çeşit askeri gücü kullanarak saldıran TC faşizminin bu vahşi katliam saldırısı, devrimci tutsakların tarihi ve görkemli direnişleriyle karşılandı. Günlerce alev alev yanan ve neredeyse tamamen tutsakların başına yıkılan zindanlar, devrimin düşürülemeyen mevzileri olarak bedeli ne olursa olsun baş eğmediler. 19 Aralık katliam ve yok etme saldırısını, tüm eşitsiz savaş durumuna rağmen bir kahramanlık destanına çevirerek devrimi savundular.

19 Aralık zindan katliamıyla startı verilen F Tipi saldırısı, emperyalizm ve tekelci Türk sermayesinin Türkiye ve Kürdistan devrimine karşı gerçekleştirdiği stratejik bir saldırıydı. Amaç devrimci öncüyü tecrit ederek, öncüyü kitleden koparmak, kitleleri öncüsüz bırakmaktı. Devrimci öncüyle bağları kesilen halk kitleleri, uluslararası sermaye güçleri ve tekelci sermaye tarafından ezilerek, sermayenin sömürüsü ve egemenliği güvenlik altına alınmak istenmiştir.

Bütün bu saldırının altında yatan gerçek Türkiye ve Kürdistan birleşik devrimini ezmekti. Sermaye devrimi ezmeden ekonomik-politik hedeflerine ulaşamayacağının bilinciyle, bütün güçlerini cepheye sürmüştür. Devrimin o dönemki ilerleyişi, bütün karşı devrimi birleştirmiştir. 19-23 Aralık’ta ve sonrasında bütün uluslararası karşı devrim güçleri, devrimci tutsaklara, işçi sınıfına ve ezilen halklara karşı ortak hareket etmiştir. Devrimci güçlerimiz ise zindanlarda ve her yerde düşmana hiçbir biçimde teslim olmayacaklarını bu en eşitsiz savaşta kanıtlamışlardır.

Devrimci mücadele F Tipi tecrit ve işkence merkezlerinde ve her yerde, o günlerden bu yana kesintiye uğramadan sürüyor. Ezilenler bugün daha etkin ve güçlü silahlarla donanmış olarak birleşik devrim mücadelesini yükseltiyor.

19-23 Aralık zindan savaşlarından 20 yıl sonra bugün birleşik devrimin bu mevzisinde, devrim ve karşı devrim arasında hala kıyasıya bir kapışma var. Eğitip beslediği kendi çetelerini, katillerini tecavüzcülerini af ve çeşitli bahanelerle dışarıya salıp, karşı devrim cephesini bu tür unsurlarla da tahkim eden faşist devlet, devrimci tutsaklar üzerinde işkence uygulamalarına devam ediyor. Tecrit sürüyor. Ama tecride karşı verilen mücadelede devam ediyor. Türkiye ve Kürdistan zindanlarında devrimci tutsaklar, bugünde kıyasıya bir mücadelenin içinde. Yükselen açlık grevleri ve geliştirdikleri her türden eylem biçimiyle sermayenin saldırılarına karşı koyuyorlar. Birleşik devrimin zindan cephesinde, faşizmi yıkma mücadelesinin en önlerinde yerini alıyor.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak, 19 Aralık zindan savaşlarının 20. Yılında, bu kahramanlık destanında ölümsüzlüğü kucaklayan yoldaşları saygı ve minnetle anarken; zindanlarda eylemlerini yükselterek tecrit ve teslim alma politikalarına meydan okuyan bütün yoldaşlarımızı selamlıyoruz. Zindanlarda devrimci tutsaklar üzerindeki tecrit ve her türlü baskıya karşı mücadeleyi yükseltme sözümüzü yineliyoruz.

Zindanlar Yıkılsın Tutsaklara Özgürlük!

Faşizmi Yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız!

HBDH Yürütme Komitesi

19 Aralık 2020