Yoldaş Gonzalo’nun Ölümsüz Anısına Saygıyla!

Peru Devriminin Maoist Önderi, Halk Savaşının Büyük Komutanı ve Dünya Komünist Hareketinin Seçkin Önderi Gonzalo Yoldaşı Bedenen Kaybettik!

Peru devriminin büyük önderi (Abimel Guzman)Gonzalo yoldaşın ölümsüz anısı önünde saygıyla eğilirken, Peru devrimi cephesinden Maoist Halk Savaşları ve Komünizm mücadelesine sunduğu katkıları selamlıyoruz!

Yoldaş Gonzalo, CİA’nın denetiminde oluşturulan Peru özel polis birliklerince 12 Eylül 1992 yılında başkent Lima’da yanında bulunan bir kısım yoldaşıyla birlikte yakalanır ve tutsak düşer. Psikolojik savaşın bir parçası olarak özel hazırlanmış demir kafes ardında tutularak göstermelik olarak yargılanır, o yargılama gösterisinde emperyalizmi ve Peru gerici sınıflarını yargılayan o büyük tarihi konuşmasını yapar. Yoldaş Gonzalo dünya medyasının önünde, Peru devrimine ve Halk Savaşına olan inancını yeniden ve yüksek sesle dile getirir, yoldaşlarına Halk Savaşını yükseltme çağrısı yapar, kararlılık mesajı verir.

Varlığıyla Callao Deniz Üssünden düşmanlarına korku salmaya devam eden yoldaş Gonzalo, Peru hakim sınıfları ve efendileri tarafından 29 yıl tutulduğu ağır tecrit ve esaret şartlarında ölüme terk edilip bilinçli olarak katledildi. Çünkü, Ondan korkuyor, faşist saltanatlarına tehdit görüyorlardı. Çünkü O, bizzat önderlik yaparak yükselttiği Halk Savaşıyla gerici egemenliklerini sarsıyor, devrim dalgasını yükselterek devrime tırmanıyordu…

O, dünyada devrim dalgasının geri çekildiği şartlarda Peru’dan yükselttiği devrimle dünya halklarına ilham kaynağı oluyordu. Peru’da Maoizm ışığında yükselen Halk Savaşının ısısı dünyaya yayılıyor, dalga dalga yükselen Halk Savaşları dünya kırlarını kuşatarak serpiliyordu… Emperyalist gerici zincirin Peru halkasında koparılıp parçalanması an meselesiydi… Emperyalist neo-liberal ideolojik saldırılar eşliğinde yürütülen demagoji ve manipülasyonlarla inkar edip tarihe gömmek istedikleri sınıf devrimleri, Peru örneğinde zafere yürüyerek emperyalist safsataları yerle bir ediyordu…

Sosyalizm yenildi-bitti şeklindeki gerici demagojik propagandalar, Halk Savaşı stratejisi temelinde parlayan yıldız gibi yükselen Peru devrim pratiği ve diğer Halk Savaşları tarafından yerle yeksan edilip sosyalizm bayrağını yükseklere çekiyordu. Dahası devrimler dalgası Halk Savaşlarıyla önlenemez bir yükseliş ve gelişme eğilimi sergiliyordu…

Bu duruma tahammül edemeyen emperyalist gericilik ve Peru hakim sınıflarının tek çaresi Gonzalo yoldaş şahsında Peru Devrimini ezip yok etmekti… CIA eliyle yürütülen ve Uluslar arası gericiliğin de desteklediği operasyonun hedefi de buydu. Tutsak düşmesine rağmen ne savunduğu fikirlerden ne de duruşundan taviz vermedi. Onu teslim alamıyor, manipülasyonlarına alet edemiyorlardı. Nitekim, teslim alamadıkları ve korkularını büyüten devrimin parlayan yüzü, Maoist önder Gonzalo yoldaşı yavaş ölüm yoluyla katlettiler…

Gonzalo yoldaş yalnızca Peru işçi sınıfı ve halklarının değeri değil, yoksul dünya halkları ve enternasyonalist proletaryanın ortak değeridir. O, Peru devriminin Maoist önderi olduğu kadar, Komünizmin yılmaz savaşçısı, susturulamayan evrensel sesidir.

Yoldaş Gonzalo’nun komünist mirası Peru yoksul ezilen halklarının ve dünya ezilen halklarının elinde devrim ve sosyalizm mücadelesinde yaşayacak-yaşatılacak ve geleceğe taşınacaktır.

Yoldaş Gonzalo’nun Proleter dünya devrimine Peru devrim cephesinden sunduğu katkıları selamlıyor, Komünizme olan derin bağlılığını, Maoizme olan inancını devrim mücadelemizde rehber alıyoruz.

Anısı ve bitmeyen devrimci coşkusu önünde saygıyla eğiliyoruz.

* Yoldaş Gonzalo Ölümsüzdür!

* Yoldaş Gonzalo Komünizm Mücadelemizde Yaşayacaktır!

* Yaşasın Marksizm-Leninizm-Maoizm!

Maoist Komünist Parti

Merkez Komite/Siyasi Büro

13 Eylül 2021