Yunanistan Eylem Birliği Platformu: YAŞASIN 1 MAYIS!

Yoldaşlar, Dostlar, Kardeşler!

İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs, bu yıl Covid-19 ve dünya genelinde ilan edilen pandemi ile bundan öncekilerden farklı olarak daha özgün bir anlam taşımaktadır. Yaşanan salgın hastalık, kapitalizmin kar hırsı ile gezegeni ve insanlığı dolu dizgin bir yok oluşa götürdüğünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. İçilebilir su kaynaklarını, vahşi yaşam alanlarını, oksijen kaynağı ormanları ve atmosfere saldığı sera gazları ile buzulları yok eden kapitalist barbarlık elbette ki bu salgının birincil sorumlusudur.

Halkın en temel insani hakları olan ve devlet tarafından ücretsiz sunulması gereken: Barınma, sağlık, eğitim, beslenme gibi hakları neo-liberal politikalarla piyasalaştıran, ‘kemer sıkma’, ’sağlıkta yapılanma’ paketleri ile sistematik olarak yok eden kapitalizm, aynı vahşi arsızlıkla yaşanan salgını da bir fırsata çevirme telaşındadır. Daha şimdiden karantina sonrası ekonomik durgunluk ve küçülme beklentisi ile güvenlikçi politikaların ve kazanılmış hakları gasp etmenin sinyalini vermektedir.

Mevcut insani ve ekonomik krizleri biz yaratmadık ve faturasını ödemesi gerekenlerde bizler değiliz. İnsanı metalaştıran, bir avuç sömürücünün çıkarı için milyonların hayatını hiçe sayan ve her geçen gün daha da yoksullaştıran kapitalizme mecbur değiliz.  ‘Uygar dünya ve medeniyet’ dedikleri sistemleri, ‘gereksizler’ olarak tanımladıkları yaşlı ve emeklileri sağlık hizmetlerinden mahrum bırakarak ölüme terk etmeleri, işçi ve emekçileri, kadınları çoğu zaman hiçbir koruma önlemi olmaksızın çalışmaya zorlamaları ile barbar yüzünü bir kez daha açık etmiştir.

Fransa’dan Şili’ye, Kürdistan’dan Katolonya’ya, Ekvator’dan Lübnan’a halklar sokaklarda, sömürücü köhnemiş sistemlere karşı savaşıyor. Bugün bu isyanları devrimlerle taçlandırmak ve sosyalizme taşımak için devrimci, yurtsever ve komünistlere her zamankinden daha fazla görev düşmektedir. Bulunduğumuz her alanda koşulların tutsağı olmadan örgütlü mücadeleyi geliştirmeli, bunun özgün araçlarını yaratmalıyız. İşçi sınıfı ve ezilen halkları, kapitalist barbarlığın lütuf, sadaka ve açlık ücretine mahkum kılan uzlaşmacı tüm anlayışların karşısında ‘hak verilmez alınır’ ilkesi ile karşı durmalıyız. Haklarımız, geleceğimiz ve insanca bir dünya için devrim mücadelesinde birleşmeliyiz.

Yaşanan pandemi, insanlığın ve gezegenin kurtuluşu için yegane alternatifin sosyalizm ve nihai olarak komünizm olduğunu tüm ezilenlere gösterdi. İşçi sınıfının yaratan ve değiştiren gücünü tüm yaşam alanlarımızda 1 Mayıs coşkusu ile ortaya koyalım!

BİRLİK, DAYANIŞMA, ZAFER!

YAŞASIN 1 MAYIS!

YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!

YUNANİSTAN EYLEM BİRLİĞİ PLATFORMU TÜRKİYE/KÜRDİSTAN