Ulaş BAYRAKTAROĞLU Ölümsüzdür!

Ulaş BAYRAKTAROĞLU (Mehmet Kurnaz) yoldaş 9 Mayıs 2017 tarihinde Rojava Devrimi savunmasında, Rakka’da IŞİD çetelerine karşı savaşırken ölümsüzleşmiştir. Aradan geçen 5 yıla rağmen anısı ve mücadelesi rehberimiz olmaya devam ediyor.

Ulaş yoldaş lise yıllarındayken başladığı devrimci mücadeledeye üniversite YÖK protestolarından anti-faşist eylemlere kadar birçok noktada önderlik eden bir devrimciydi. Devrim ve sosyalizm mücadelesini ölümsüzleştiği ana kadar, hiçbir tereddüt barındırmadan hep ileri doğru taşımayı kendine görev bilmiş bir devrimciydi. Ulaş yoldaşın cesareti ve öncü devrimciliği F Tipi cezaevi eylemlerinde, IMF protestolarında, NATO protestolarında, 1 Mayıs Taksim eylemlerinde sadece kendi yoldaşlarına değil Türkiye ve Kürdistan devrimcilerine de cesaret veren bir pratik ortaya koymuştur.

Türkiye ve Kürdistan halklarının ortak mücadele tarihinde çok önemli bir noktada yer alan Gezi Direnişi’nin her anındaki eylemlere, örgütlenmelere, komünlere öncülük ve önderlik yapan Ulaş yoldaşın o günlerdeki azmi ve ısrarı hala işçi sınıfının, ezilenlerin hafızalarında yer edinmektedir. Gezi Direnişi’nin ilk gününden itibaren direniş eksenli pratik örgütleyen Ulaş yoldaş, Gezi Parkı’nın ve Taksim Meydanı’nın bir direniş alanına dönüşmesi ve özgürleşmesi için yoğun emek ve çaba göstermiştir. Bu yönüyle, Gezi Direnişi esnasında gelişen 11 Haziran Direnişi dostta heyacan, düşmanda korku yaratmıştır.

Onun önderliğinde gelişen 11 Haziran Direnişi devrimci atılım, devrimci kopuş ve birleşik devrimin nasıl gelişeceğinin öncelidir. O, Taksim Meydanı’nı saatlerce, günlerce özgürleştiren gücün Türkiye ve Kürdistan devriminin yapı taşı olacağının bilinci ile ‘gücümüz örgütlülüğümüzdür’ sloganını hayata geçirmek için bir atılım gerçekleştirmiştir. Tarihler 2014’ü gösterdiğinde o, partisi DKP/BÖG’ün kurucu önderi olarak atılımına önderlik etmiştir. Ve bu atılım ile Türkiye topraklarından Medya Savunma Alanları’na uzanan bir yolculukla her an Türkiye ile Kürdistan’ın birleşik devrimini örgütlemiştir. Ve onun, zafer yolundaki bu sıcak ve şanlı savaşın gereği olarak yer aldığı her cephede düşmana kök söktüren komutanlığı bugün birleşik devrime güç katmaktadır. Onun ve onların bu şanlı yolu, bizlerin bugüne kadar ulaşmasını, birleşik devrimin bugüne kadar ulaşmasını sağlamıştır.

Ölümsüzleştiği Rojava devrim topraklarında Türkiye ve Kürdistan’ın birleşik devrim mücadelesini enternasyonalist temelde savunmuş ve devrimin içerisinde önemli bir komutan olmuştur. Türkiye ve Kürdistan Devrimi’nin temellerinin başladığı yerlerden biri olarak gördüğü Rojava’yı her türlü saldırılara, işgallere karşı karış karış savunmuş ve cephe cephe savaşmıştır. Kendi deyimiyle “İnsan bir kez yaşar, bir kez ölür. Devrimci her ikisini de düzgün yapandır” sözünü ölümsüzleştiği ana kadar kendi devrimci mücadelede pratiğinde örgütlemiştir.

Bugün içerisinden geçtiğimiz süreç, Ulaş yoldaşın pratikleriyle faşizme karşı nasıl bir birleşik devrimci savaş geliştirilmesi gerektiğini gözler önüne sermektedir. Zap’tan Rojava’ya, Amed’den İstanbul’a kadar her coğrafya bugün faşizmin saldırıları altında iken, sergilenen devrimci eylemler ise tıpkı Ulaş yoldaşın gösterdiği gibidir; “direniş, savaş ve zafer”

Ulaş Bayraktaroğlu’nun birleşik devrim mücadelesindeki ısrarı bugün Halkların Birleşik Devrim Hareketi saflarında yaşamaktadır. Ulaş Bayraktaroğlu, içinde bulunduğu an’da devrimci mücadelenin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir devrimcilik anlayışına sahipti. Bugün Türkiye ve Kürdistan’da faşizme karşı mücadele eden HBDH, onun idealleri yaşatmaya devam etmektedir. Ulaş yoldaşın militan direnişi bugün Kürdistan dağlarında gerillaya, Türkiye metropollerinde HBDH milislerine, işçi sınıfına, ezilen halklara, kadınlara ve gençlere yol göstermeye devam ediyor.

Birleşik devrim mücadelemiz onun pratiklerine, anılarına bağlı kalacak ve sonsuza dek sahip çıkacaktır. Bu sözümüzü zaferle taçlandıracak ve sonsuzluğa uğurladığımız yoldaşlarımıza zaferi armağan edeceğiz!

Ulaş Bayraktaroğlu Ölümsüzdür!

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!

Yaşasın Birleşik Devrim Mücadelemiz!

HBDH YK