SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ! KAHROLSUN FAŞİST TÜRK DEVLETİ VE ELİ KANLI KATİLLERİ!

66 Nolu Açıklama

Emperyalist efendilerin Türkiye-Kuzey Kürdistan halklarını daha fazla sömürmek için, faşist Türk devletinin önüne görev olarak koyduğu ekonomik politikalar çeşitli yönleriyle ardarda çıkarılıyor.

Bu ekonomik ve politik saldırılara karşı direnen bütün demokrasi ve özgürlük güçlerine yönelik ise, her türlü vahşet fütursuzca gerçekleştiriliyor. Sömürücü sistemlerinin içine çekip düzeniçileştirilemeyerek andıçlaştırılamayan halkı ve öncüleri aydın, yazar, demokrat, devrimci ve komünistleri katletmekten çekinmeyen faşist devlet ve ordu kumandalı militarist güçler yasal ya da yasa dışı her türlü korunuyor.

Gerçekler Susurluk`ta, Şemdinli’de, Hizbullah`ta, Ergenekon`da, Bilgi Destek Planı ve benzeri çeşitli Andıç belgelerinde günyüzüne çıkarken; diğer yandan  Ermeni ve diğer ulus, azınlık milliyet ve çeşitli inanç sistemleri ve mezheplerini katleden feodal despotik Osmanlı devletinden devraldığı kıyım politikalarını Karadeniz`de, Kürdistan`da Koçgiri, Şeyh Sait, Dersim, Seyit Rıza, Corum, Malatya, Maraş, Lice, Sivas `ta ve bugünde sürdürerek insanlığın, demokrasinin ve özgürlüğün düşmanı olduğunu kanıtlamaktadır. Tek dil, tek millet, tek din üzerine kurulan burjuva-feodal faşist Türk  devleti, bugünde zulüm ve katliamlarına devam ediyor.

Demokrasi ve gerçeğin sözcüleri arasında yer alan araştırmacı, aydın, yazar ve şairlerinde içerisinde bulunduğu 35  güzel insanı, 2 Temmuz 1993 tarihinde vahşice katleden emperyalist güdümlü askeri faşist diktatörlük, bugünde yeni saldırı ve katliamlarıyla halklarımız  tarafından lanetleniyor.

Bütün bu vahşete rağmen faşist Kemalist Türk devletine kulluk için etrafında dört dolanarak adeta cambazlaşan ve ipliği Ergenekon katil-faşist Türk devlet çetesi ile pazara çıkan Alevi inanç ve mezhebine mensup çeşitli çevrelere karşı da halkımız uyanık olmalıdır. 

Özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yitirdiklerimizin demokratik halk devrimi, sosyalizm ve komünizme kadar vardırılacak bir mücadele yükseltilerek ancak anılarına bağlı kalınabilir.       

Kendi varlık koşulu gereği emperyalizme kulluktan öte bir gerçekliği olmayan burjuva-feodal faşist Kemalist Türk devletine karşı Türkiye-Kuzey Kürdistan`daki çeşitli ulus ve milliyetlerden çeşitli ezilen inanç ve mezheplerine mensup halkımızın Yeni Demokratik Halk Devrimini gerçekleştirmek için Halk savaşını her alanda yaşamsallaştıralım.

Kahrolsun Burjuva-Feodal Faşist Kemalist Türk Devleti!

Sivas ve Bütün Katliamların Hesabını Soracağız!

Halkın Gerçek Kurtuluşu Halk savaşı İle Gerçekleşecek!

Emperyalizme-Feodalizme ve Faşizme Karşı Omuz Omuza!

Maoist Komünist Partisi

Merkez Komitesi-Siyasi Bürosu

Temmuz 2008