Sinan Dersim Yoldaş Ölümsüzdür!

Kürt Ulusu, yiğit bir öncü devrimci kadrosunu ölümsüzlüğe uğurladı. Türkiye-Kuzey Kürdistan ve bölge halklarının düşmanı, Kürt Ulusunun haklı nefretini ve kinini kazanmış, Kürt ulusunu ve tüm ezilen azınlıkları ebedi düşman bellemiş faşist “TC” devletinin 27 Ekim 2020 tarihinde Medya Savunma Alanlarına dönük gerçekleştirdiği hava saldırılarında devrim mücadelemizin dostu, siper yoldaşımız Sinan DERSİM yoldaşı birleşik mücadelemizin savaş siperlerinde yitirdik. Başta Kürt ulusu olmak üzere ittifak gücümüz PKK hareketinin ve Türkiye-Kuzey Kürdistan halklarımızın başı sağolsun.

Emperyalizmin yeminli uşağı faşist “TC” devletinin Kürt ulusuna yönelik inkar ve imhaya dayalı siyasetlerine karşı yürütülen amansız mücadelede nice değerli devrimci kadrosunu, militan savaşçısını, yurtsever taraftarını ölümsüzlüğe uğurlayan Kürt ulusu, faşizmin ve gericiliğin her türlü diz çöktürme planları karşısında aman dilememekte, dayattığı iradesizleştirmeye boyun eğmemekte, katliam saldırıları karşısında teslim olmayarak direnmekte, büyük ve görkemli bir direniş sergilemektedir. Bu direnişte devrimimizin dostu, birleşik mücadelemizin öncü kadro ve komutanı, onlarca PKK’li siper yoldaşımızı ölümsüzlüğe uğurladık. Sinan DERSİM yoldaş ta siper yoldaşı olmaktan onur duyduğumuz yoldaşlarımızdan biridir.

Sinan Dersim yoldaş PKK hareketi içinde çeşitli görevler almış sorumluluklar yüklenmiş ve her birini de layıkıyla yerine getirmeye çalışmış bir Kürt devrimcisi olarak Kürt ulusunun öne çıkan öncü devrimci kadrolarından birisidir. HPG Komuta Konseyi üyeliği ve Apollon Akdemiler Komutanlığı gibi önemli görevleri omuzlayan Sinan Dersim yoldaş aynı zamanda HBDH Yürütme Komitesi üyeliğini de başarıyla yürütmüş bir yoldaştır.

Bileşeni olduğumuz HBDH’nin merkezi çalışmaları içinde öncü rol oynayan Sinan yoldaş, alçakgönüllü ve güler yüzlü bir devrimci olmasının yanında, örgütçü ve ön açıcı pratikçiliğiyle de birleşik mücadelemizin öncü kadrosuydu. Türkiye-Kuzey Kürdistan devrimci hareketiyle kurduğu yapıcı ilişki birleşik mücadelemizin gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli bir yere sahip olmuştur. HBDH’nin 5 yıllık geçmişi ve bugünü değerlendirildiğinde, Sinan yoldaşın emeği, öncülük rolü yadsınamayacak boyutta olduğu tereddütsüz kabul edilecektir. Bu anlamıyla yalnızca Kürt ulusu ve PKK hareketi değerli bir evladını, kadrosunu yitirmedi, aynı zamanda HBDH de öncü bir kadrosunu, Partimiz de devrimimizin dostu değerli bir siper yoldaşını yitirdi.

Türkiye-Kuzey Kürdistan devrim mücadelesinin gelişmesi-geliştirilmesi için HBDH çalışmalarına büyük önem veren, oluşturulan devrimci ittifakın büyüyüp-gelişmesi için yoğun çaba harcayan Sinan yoldaş, faşizme karşı birleşik mücadeledeki ısrar ve kararlılığıyla her daim hatırlanacak, rehber alınacak bir yoldaştır.

Partimiz, Sinan DERSİM yoldaşın siper yoldaşlığını ve dostluğunu unutmayacak, birleşik mücadeledeki emeğini sahiplenecek ve ileriye taşıyacak, anılarını yaşatacaktır.

Sinan DERSİM Yoldaş Ölümsüzdür!

Sinan DERSİM Yoldaş Birleşik Mücadelemizde Yaşayacaktır!

Maoist Komünist Parti

22 Nisan 2021