SELAM OLSUN TKP-ML / KKB’NİN KURULUŞ KONGRESİNE

Dünyada ve ülkemizde kadın kazanımlarına karşı sistematik saldırı furyasının geliştirildiği, kadına yönelik cinsel, fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddetin her geçen gün büyüdüğü kadın katliamlarının kadın kırımına dönüştüğü, kadın emeğinin giderek değersizleştiği ve görünmez kılındığı, LGBTİ+ ların yaşam hakkının yok sayıldığı, kısacası kadın ve LGBTİ+ düşmanlığının sürekli tırmandırıldığı bir süreçten geçiyoruz. Diğer yandan tüm bu saldırı ve düşmanlık karşısında kadın ve LGBTİ+ ların geri adım atmadığı, tam tersine kurtuluş ve özgürlük yürüyüşünü büyüttüğü, direnişlerin kitleselleştiği, demokratik biçimlerde örgütlendiği ve birleştiği bir mücadele gerçekliği de yaşıyoruz. Tam da bu koşullarda kadın kurtuluş mücadelesini ileriye taşıyacak, kadınların örgütlenmesini geliştirecek, demokratik/sosyalist devrim mücadelesiyle buluşmasını sağlayacak adımların çok değerli olduğunu da önemle belirtmek gerekiyor. TKP-ML Komünist Kadınlar Birliği’ni gerçekleştirmiş oldukları Kuruluş Kongreleri’de bu değerdedir ve kadınların kurutuluşu yolunda atılmış önemli bir adımdır. KKB’li yoldaşlarımızın gerçekleştirdikleri Kuruluş Kongrelerini büyük bir coşkuyla selamlıyor, yoldaşlarımıza başarı dileklerimizi iletiyoruz.

Bin yıllardır erkek egemen sistem tarafından ezilen, sömürülen, ikinci cins durumuna itilen, nesneleştirilen kadınların tarihi, yalnızca bu duruma boyun eğme tarihi olmayıp, aksine kadınların özgürlükleri ve kurtuluşları için mücadele ettikleri, bedel ödedikleri ve önemli kazanımları elde ettikleri bir tarihtir de. Bugün yürütülen irili ufaklı, silahlı-silahsız tüm mücadeleler bu birikimlerden feyz alıp, bu birikimlere yaslanmaktadır. Bugün büyük engellere karşın büyütülen mücadele, kadınların kurtuluşu yolunu mutlaka açacak, erkek egemen kapitalist sistemi yıkacaktır. Bunun için kadınların örgütlülüğü ve birleşik mücadelesi zaruri olmakta, mücadelenin devrim ve sosyalizm mücadelesiyle birleştirilmesi gerekmektedir.

Bugünkü, seçim gündemi eksenli politik atmosferde, her zaman olduğu gibi yine iktidarı ve burjuva muhalefetiyle kadın kazanımları pazarlık konusu yapılmakta, LGBTİ+ lara yönelik nefret söylemleri geliştirilip, doğrudan hedef alınmaktadırlar. Kadınlar tüm süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de faşizme ve erkek egemenliğine karşı mücadeleyi sandıklara sıkıştırmadan, egemen sınıfların tüm kliklerine karşı kurtuluş mücadelesini her alanda büyütmelidir.

Ülkemizde faşizm ve kadın düşmanlığı yalnızca AKP-MHP iktidarıyla sınırlı olmayıp, devletin temel bir niteliğidir. Bu nedenle mücadelede erkek egemen faşist devleti hedeflemeli, kadınların nihai kurtuluşuna giden yolda bu hedefi başarıyla gerçekleştirmeye odaklanılmalıdır. Silahlı devrim mücadelesi saflarında özerk kadın örgütlenmeleriyle yer alan kadın örgütlerinin mücadelesi bu anlamda tarihsel olduğu kadar güncelde de önemlidir. “Kadın Olmadan Devrim Olmaz, Devrim Olmadan Kadın Kurtulmaz” şiarına yaslanan Komünist Kadınlar Birliği’nin bu mücadeledeki ısrarının bir göstergesi ve erkek egemen faşist devlete karşı anlamlı bir cevabı olarak Kuruluş Kongresini tekrardan selamlıyor, başarılar diliyoruz.

Evde, fabrikada, sokakta, barikatta, tarlada, anfilerde, zindanlarda ve dağlarda, erkek egemen kapitalist sisteme itaat etmeyen, ona karşı başkaldıran, kadınları ve LGBTİ+ ları örgütlü mücadeleyi daha da büyütmeye, devrimci savaşımı yükseltmeye çağırıyoruz.

* Selam olsun Komünist Kadınlar Birliği’nin Kuruluş Kongresine!

* Yaşasın Kadınların Kurtuluşu Mücadelemiz

* Jin Jiyan Azadi

* Kadın İktidara, Kadın Yönetime

Maoist Komünist Parti

Mayıs 2023