Partimizin İki Mücadele Neferi Kamil ve Mehmet Yoldaşlar Ölümsüzleşti!

24 Nisan 72 kuruluşumuzla fitili ateşlenen Silahlı Devrimci Savaşın Vartinik Muharebesi’nde Ordumuzun ilk komutanı Ali Haydar Yıldız yoldaş ölümsüzleşirken, partimizin kurucu önderi Kaypakkaya yoldaş ise silahlı çatışmada ağır yara aldı. Yaralı olarak gittiği köy evinde, 12 Mart AFC’sinin eli kanlı işkenceci cellatlarından Fehmi Altınbilek komutasındaki askeri birlik tarafından esir alınan Kaypakkaya yoldaş, Amed zindanlarında aylarca süren ağır işkencelerden sonra 18 Mayıs 1973 günü hunharca katledildi!

Kaypakkaya yoldaşın 50. Ölümsüzlük yılı vesilesiyle Partimiz MKP ile Yoldaş Partimiz TKP-ML’nin ortak düzenlediği anma etkinlikleri günleriydi. Kaypakkaya yoldaşın katledilmesi sınıf bilinçli öfkemizi bilerken, O’nu anmanın haklı onuru buruk yüreklerimizi coşkuyla kuşatıyor, Partilerimizin gösterdiği ortak anma iradesi devrimci heyecanımızı kabartıyordu…

Partilerimizin ortak eylem pratiğiyle anlamlandırdığı 18 Mayıs anması, görkemli kitlesel katılım coşkusuna şahitlik yaparken, içimizi burkan yoldaş ölümlerine de tanıklık yaptı!… Kamil Turanlıoğlu (Ferhat) yoldaş Kandıra hapishanesinden sürgün edildiği Elazığ 2. Nolu F Tipi hapishanesinde 16 Mayıs 2023 günü geçirdiği “kalp krizi sonucu” ölümsüzleşirken, Mehmet Özhan (Dursun dayı) yoldaş ise, politik göçmen olarak yaşadığı Fransa’da 20 Mayıs 2023 günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle ölümsüzleşti!

18 Mayıs meşalesinin yol gösterici ışığını takip ederek mücadele mevzilerinde ölümsüzleşen yoldaşlarımızı saygıyla anıyoruz!

Kamil Turanlıoğlu partimiz saflarında başladığı örgütlü mücadele yaşamını takiben 1990’lı yılların sonlarına doğru yakalanarak yıllarca hapishanede kaldı… Bu süreçte, 19 Aralık katliam saldırısıyla başlayan F tipi tabutluklarına karşı direnişte yer alarak Ölüm Orucu direnişine katıldı. Uzun süren Ölüm Orucu direnişinde yakalandığı Vernike Korsakof hastalığı nedeniyle tahliye edildi.

Hapishaneden çıktıktan kısa süre sonra Dersim’e giderek Partimiz önderliğinde yürütülen gerilla savaşına katıldı. Parti 1. Kongremizden sonra, Karadeniz bölgesi faaliyetleri için görevlendirilen gerilla birliği içinde yer aldı. Dersim’den Karadeniz bölgesine giden gerilla birliğinin düştüğü düşman pususunda yaralanarak bir kez daha esir düştü. Aldığı yara nedeniyle bir bacağı kesilen ve ciddi sağlık sorunları nedeniyle tek başına yaşamını sürdüremez duruma gelen Kamil yoldaş, düşman tarafından tahliye edilmediği gibi, tedavi edilmeyerek de ölüme terk edildi. Nitekim sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesi için yapılan çağrı ve girişimler devlet ve yargı kurumları tarafından yanıtsız bırakılarak yoldaş katledilmiştir. Yoldaşın ölümünden başta devletin ilgili yargı kurumları olmak üzere, hapishane idaresi ve yetkilileri sorumludur!

Yoldaş kalp krizi geçirmiş ve hastahaneye kaldırılmıştır. Yoldaş ailesiyle telefonla görüşmüş, görüşmeden hemen sonra hapishane yetkilileri ailesini arayarak yoldaşın öldüğünü bildirmiştir. Dolayısıyla, ilgili kurum ve yetkililer sadece yoldaşı tedavi ve tahliye etmedikleri için değil, bizzat şüpheli olan ölümünün de suçlusu ve sorumlusudurlar!…

Halkımızın ve tüm demokratik kamuoyunun dikkatini hapishanelerdeki ağır baskı ve işkence koşullarına, bu koşulların ürünü olarak yaşanan yoğun tutsak ölümlerine çekerken, hapishanede şüpheli biçimde ölen-ölümsüzleşen Kamil yoldaşı bir kez daha anıyoruz! Kamil Turanlıoğlu (Ferhat) yoldaş ölümsüzdür!

Mehmet Özhan (Dursun dayı) yoldaş, Partimizin kuruluşundan sonraki yıllara kadar uzanan geçmişiyle, Partiye bağlı, kararlı, istikrarlı ve sağlam bir Parti taraftarı, örgütlü bir faaliyetçisi olmuştur…

Mehmet (Dursun dayı) yoldaş, devrimci tutsakların da bulunduğu kasaba hapishanesinde gardiyanlık yaparken, Partimizle tanışıp örgütsel ilişkilere girip, faaliyetler yürüttü. Bu faaliyetleri nedeniyle düşman tarafından tespit edilen yoldaş, 1980 AFC’si döneminde ağır işkencelerden geçirilerek hapisedildi. Kısa bir süre hapishanede de kalan yoldaş, çıktıktan sonra faşist darbenin baskıları nedeniyle yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kaldı. Politik göçmenlik altındaki sürgün yaşama böyle başlamış oldu…

Avrupaya çıkan Mehmet yoldaş, geldiği günden bugüne kadar Partimizin faaliyetçisi ve taraftarı olarak kaldı. Çeşitli dönemlerde aktif örgütsel faaliyetlerde bulunarak Partiden kopmadı, Partimizin sağlam bir taraftarı olarak her süreçte Partinin yanında yer alıp Partiye bağlılığını koruyarak sürdürdü… Mehmet Yoldaş, tereddüt, tutarsızlık ve istikrarsızlık tanımayan, bilakis kararlı, sebatkar ve kesintisiz tavırla sürdürdüğü Parti faaliyetçiliği ve taraftarlığı zeminindeki saygın devrimci kişiliğiyle yaşadığı Fransa’da, 20 Mayıs 2023 günü, 18 Mayıs anmasının yapıldığı gün geçirdiği kalp krizi nedeniyle gözlerini yaşama kapayarak ölümsüzleşti!… Yoldaşın ölümsüz anısı önünde eğiliyor, saygıyla anıyoruz! Mehmet Özhan(Dursun dayı) yoldaş ölümsüzdür!…

* Kamil Turanlıoğlu ve Mehmet Özhan Yoldaşlar Ölümsüzdür!

Maoist Komünist Parti

Mayıs 2023