Partimizin 42. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor, Ermeni Soykırımı ve Tüm Katliamları Kınıyoruz!

152 Nolu Açıklama

Çeşitli Millet ve Milliyetten Türkiye- Kuzey Kürdistan Proletaryası ve Halk Kitlelerine!

Anadolu ve Mezopotamya’ nın kadim halklarının tarihi ve her bir ayı ve günü özel öneme sahiptir. Bu kapsamda her bir tarihsel sürecin ayrı bir önemi ve anlamı vardır. Her bir günün acı ve hüzün, sevinç ve yeniden doğrulan bir mirası söz konusudur.

24 Nisan 1972’den bahsetmek isteriz. Söz konusu tarih Maoist Komünist Partisi önceli Partimiz TKP(ML)’ nin kuruluş günüdür. 24 Nisan 1915, Osmanlı tekçi Türk yürüyüşünde Ermeni Soykırımının da tarihe not düştüğü gerçek bir gündür.

Bir halklar bahçesi olan Anadolu ve Mezopotamya topraklarının soykırım ve katliamlarla çoraklaştırılması, halklar hapishanesine dönüştürülmesi, proletarya ve emekçiler için bir mengeneye çevrilmesine karşı Kaypakkaya önderliğindeki Komünist Partinin kuruluşu büyük bir nitel çığırdır.

Tarihte ilk kez, belki aynı tarihin gününe denk gelen 24 Nisan 1972’ de ama 24 Nisan 1915 Soykrımının gerçek niteliğini ve mahiyetini ortaya koyarak tekçi- burjuva medeniyetçi ve bu gerici tarihin eseri faşist Türkiye Cumhuriyeti devlet gerçeğini tüm yönleriyle deşifre eden Komünist önder Kaypakkaya ve Partimiz olmuştur.

Kemalist ideoloji, tarih ve kültürün Komünist perspektifle göğüslenmesine ilişkin bu yürüyüş Anadolu ve Mezopotamya halklarının gerçek kurtuluş geleceklerini muştulayan bir güneştir. Bu doğan güneşi komünist coşku ile kutluyor ve selamlıyoruz. Ve onun açtığı çığırda yürüyen biz ardılları bugünde aynı tarihsel mirasa ve genetik kodlarımıza dayanarak ilerliyoruz. Zira Ermeni, Rum, Pontus, Süryani, Laz, Kürt, Arap, Alevi, Hıristiyan ve her bir parçadaki Osmanlı’dan devralınan tüm kırım ve katliamların, inkar ve asimilasyonların deşifre edildiği bu büyük tarihsel köklü çıkış ve yürüyüş bugünde güncel önemini ortaya koyma durumundadır. Bilinmeli ki Komünist manifesto Türkiye- Kuzey Kürdistan topraklarına ilk kez Ermeni Komünist aydınlar tarafından taşınmış ve gerici devlet tarafından büyük bir şiddetle bastırılmıştır. Bu tarihsel mirasa sahip çıkarak 24 Nisan 1972’ de kuruluşu ilan edilen paritmiz MKP’ nin ideolojik, siyasi ve örgütsel önceli TKP(ML)’ nin ilerletilerek güncellenmesi bazında 3. Kongremizin sentezlediği Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Programımız da ‘’Hareketimiz, Ermeni, Dersim vd soykırımlara, Kürt vd katliamlara karşı çıktı. Jön-Türkçü, İttihatçı ve Kemalist cumhuriyetçi mirası, kökleriyle reddetti. Pir Sultanların, Şeyh Bedrettinlerin, Babailerin, ezilen Kürt ulusunun isyanları vd lerinin ilerici, kahraman, demokratik ve devrimci miraslarına sahip çıktı. Bu, dünya ve Türkiye- Kuzey Kürdistan gerçekliğinde yeni nitel bir tarih bilinci ve tarihsel doğruluştu. Bu doğruluşun önderi ve Komünizmin özüne sarılan Kaypakkaya, devrimci metotla gerçeği, tüm dünyada ve tarihte ilk kez formüle ediyordu’’ içeriğiyle tarihsel mirası güncellemiştir. Bununla da sınırlı kalmamış ve Partimizin aynı perspektifle günümüzün objektif gerçekliklerine de kayıtsız kalmayarak önceki geçmiş tarihsel mirastaki ’68 Gençlik Hareketi, 15- 16 Haziran ve onu da aşarak Komünistlerin öğrenmesine çok önemli zeminler sunan 2013 Gezi Parkı ve Taksim’de başlayıp yayılan Haziran Ayaklanmasının da son derece önemli öğretici dersler içerdiğini vurgulayarak bu tarihsel mirasa Komünist bilinçle sahip çıktığını ve ilerletme sorumluluğunu ilan etmiştir.

Partimizin daha kuruluşuyla birlikte Orhan Bakır, Hırant Dink, Nubar Yalım, Manuel Demir, İmam Boztaş ve diğer Ermeni kökenli ama tabi ki bu Komünist yoldaşların Kaypakkaya’nın herkesin gözleri önünde yükseklere çektiği bu kızıl bayrak altında toplanmaları kendiliğinden ve tesadüfi değil tam aksine bir Komünist devrimci bilincin ürünü olarak yanıt verilişiydi. Bu doğan güneşe ayna tutan tüm Komünist Ermeni yoldaşlara selam olsun.

Partimiz MKP’ nin kuruluşu, enternasyonal proletaryanın ortak nihai amacı proleter dünya devriminin nitel stratejik bir kazanımıdır. Rehber ideoloji ve bilimimiz Komünizmin Büyük Proleter Kültür Devrimi(BPKD) ile ulaştığı nitel seviyeye dayanan bu bayrak aynı zamanda Komünist hareketin o güne kadar ki önemli eksiklik ve hatalarında somutlanan kamburlarının da aşılarak ilerleme yoludur. Öncelimiz TKP(ML) ve kurucu Komünist önder Kaypakkaya yoldaşın özüne ve bilimsel ruhuna, doğru metoduna sarılarak ilerleyen Partimiz MKP, Marksizm- Leninizm- Maoizm(MLM)’ in yaşayan canlı ruhu olan somut koşulların somut tahlili ilkesinden hareketle başta dünya şartları olmak üzere Türkiye- Kuzey Kürdistan’ daki tarihsel değişim ve gelişmeleri de dikkatlice irdeleyerek vardığı sonuçlar üzerinden Sosyalist Devrim programı ve ona ulaşmanın yolu olarak Sosyalist Halk Savaşı Stratejisini sentezledi. Şan Olsun TKP(ML)’ den MKP’ ye ve geleceğe doğru ilerleyen Komünist yürüyüşe!

Partimiz Maoist Komünist Partisi, proletarya ve emekçilerin geleceği için hiç bir özel imtiyaz peşinde değildir. Devrimin stratejik silahı olma gayretinde, Sosyalizmin tüm güçleriyle birleşme azmi ve iradesini bir kez daha ifade eder.

24 Nisan; sınıfsal, ulusal vd tüm eşitsizliklere karşı burjuva demokratik bir ufuk, resmi bir tarih, reformcu bir ilerleyiş, özel bir imtiyaz, tekçi ve ötekileştirici bir zihniyet ve konsept, ataerkil erkek egemen dünden bugüne kadar ki geleneksel sistemin bir düzenlenmesi değil tarihsel köklü ve bütünlüklü nitel bir kopuşla ilerleyerek Komünist bir dünya geleceğine çağrıdır. 

Partimizin 42. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor ve Ermeni Soyıkırımı ve Tüm Katliamları Kınıyoruz! 

Kahrolsun Emperyalist, Kapitalist, Cinsiyetçi, Tekçi- Sömürücü Merkeziyetçi Tüm Egemenlik Sistemleri!

Yaşasın Tüm Uluslar İçin Tam Hak Eşitliği, Proletarya ve Emekçilerin Birliği ve Komünizm Geleceği!

Tüm Soykırım ve Katliamların Hesabını Sosyalist Halk Savaşıyla Soracağız!

Yaşasın Devrim, Sosyalizm ve Komünizm!

Yaşasın Proleter Dünya Devrimi!

                                                                 Maoist Komünist Partisi

                                                 Merkez Komitesi- Siyasi Büro 

                                                                                    19 Nisan 2014