Parti Genel Sekreterimiz Cüneyt Kahraman Yoldaşın Ölümsüz Anısı Başta Olmak Üzere, Mart Ayının Tüm Devrimci Özüne Bağlı Kalacak, Katliamların Hesabını Soracağız!…

Mart ayı dünya sathında olduğu gibi, coğrafyamız devrimci hareketi ve özellikle de Partimiz açısından unutulmaz hatıralara, faşist katliam ve mücadele günlerine sahip anlamlı bir tarihtir. Direniş, diriliş, uyanış ve mücadeleler Mart’ın devrimci bağrıyken, faşist katliamlar ise köhnemiş gericiliğin devrimle silinecek olan paslarıdır… Mart’a gerçek anlamını veren her dil, din, ırk ve cinsten emekçi halkların sınıf mücadelesi, Komünist ve devrimci savaşın ölümsüz değerleridir. Kanla yazılan tarih silinmez, bedellerle örülen mücadele yenilmez. Mart, bu tarih ve tarihi bedelin kazındığı sınıf savaşının bir durağıdır…Partimizin Sosyalist toplum uğruna Sosyalist Halk Savaşı pratiğinde verdiği sınav ve ödediği bedel bu tarihin parlak sayfalarından biridir…

Parti Genel Sekreterimiz Cüneyt Kahraman yoldaş, başında bulunduğu gerilla savaşı siperlerinde komuta ettiği birliğin 7 üyesiyle birlikte Mart ayında katledildi… Yoldaşımız şahsında tüm parti ölümsüzlerimizi sonsuz saygıyla anarken; 8 Mart’ta ölümsüzleşen New York’lu dokuma işçisi direnişçi 129 Kadın, Halepçe’de kimyasal silahlarla katledilen 5 bin Kürt, Bayazıt Katliamında katledilen 7 öğrenci başta olmak üzere, Mart ayında ölümsüzleşen tüm Komünist, devrimci ve emekçilerin ölümsüz anısı önünde saygıyla eğiliyor, selamlıyoruz…

Kitlelerin eseri olan devrimin köşe taşları ölümsüzler ordusudur!

Toplumlar tarihinin ilerlemesi sınıflar mücadelesinden ibarettir. Sınıflar mücadelesi ilk tohumlarını verdiği tarihten bugüne dek, tek çelişki temelinde farklı nitelikler edinerek kesintisiz tutarlılıkta işleyen ve ilerleyen dinamik, sistemli bir süreç olmuştur. Ezen ile ezilenin tarih sahnesine çıkıp asırlar boyu verdiği amansız savaşım, tarihin ve toplumların taşıyıcı kolonu olarak, toplumsal yaşamı günümüze sıçratan devrimci değişim eyleminin teori-pratik rotasını komuta etmiştir. İstisnasız olarak her tarihi kesit, düşman sınıfların acımasız mücadelesine, bu mücadelede yaratılan değerlere ve ağır bedellerle elde edilen kazanımlara tanıklık yaparken, toplumların yaşamında anlamlı izler bırakarak yer edinmiştir. Tarih, bu mücadelenin devrimci kesitleriyle unutulmaz, Komünist ve devrimci bedelleriyle anlamlıdır…

Türkiye-Kuzey Kürdistan coğrafyası sınıf mücadeleleri tarihi de önemli siyasi miras ve değerlerle yüklü olup, son derece anlamlı tarihi kesitlere sahiptir. Hiç kuşkusuz ki, derin anlamlar yüklü olan bu tarihi kesitlerden biri Mart ayıdır. Mart ayı, sınıflar mücadelesinde adeta bir fabrika gibi üretken ve hareket doludur. Uluslar arası işçi sınıfı hareketinde olduğu gibi, coğrafyamızda da devrimci hareket, mücadele ve eylemselliklerin dirilmesine tanık olan Mart ayı, çelişki yasasına uygun olarak faşist katliam ve gerici gelişmelere de şahittir. Evrensel ölçekte anlamlar yüklenen Mart ayı, coğrafyamız sınıf çatışmalarının önemli kesitleriyle de çakışan zengin bir içeriğe sahiptir…

Mart ayının devrimci hareketin kabarması ve faşist saldırıların yoğunlaşması zemininde taşıdığı bu zengin muhteva elbette bir rastlantı değildir. Bilakis sınıf mücadelesi ve faşist katliamların tarihsel ve aktüel nedenlerin isabetiyle manidar bir aydır… 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 21 Mart Newroz Bayramı gibi tarihi mücadele halkaları ve 16 Mart Halepçe Katliamı gibi faşist gericiliğin kara utancını barındıran Mart ayı, coğrafyamıza özgü sınıflar mücadelesi ve bilinçli devrimci hareketin mücadele pratiğinde yaşanan katliam ve gelişme halkalarıyla da derin anlamlar yüklenmekte, büyük bir hareket dinamiği ve yoğun bir eylemselliğe meydan olmaktadır…

Devlet ve iktidarın katliam mangaları olan ülkücü çeteler tarafından gerçekleştirilen ve 7 öğrencinin ölümü, 41’inin yaralanmasıyla sonuçlanan 16 Mart Beyazıt Katliamı, yine devletin faşist çetelerince gerçekleştirilen, akabinde gelişen kitlesel protestolara polisin pervasızca saldırıp gerçekleştirdiği Gazi Katliamı ve 12 Mart Gazi Ayaklanması, her Newroz’da faşist devlet ve gerici güçlerce gerçekleştirilen katliamlar, gelişen devrimci hareketi ezme hedefi taşıyan 12 Mart 1971 darbesi ve akabinde devrimci ve Komünist harekete karşı yürütülen “sürek avında” gerçekleştirilen 30 Mart Kızıldere katliamı, Partimiz için Parti Genel Sekreterimiz Cüneyt Kahraman yoldaşın ölümsüzleşmesiyle anlam yüklenen ve 8 yoldaşımızın katledildiği 15 Mart Çimişgezek-Karagedik katliamı coğrafyamız Komünist ve devrimci hareket tarihine iz bırakarak öne çıkan önemli gelişmelerin sadece bir kısmıdır… Adını sayamadığımız sayısız devrim neferi ve yoldaşımız ölümsüz anılarıyla devrime harç, bedellerle kazanılacak zaferin toprağa düşmüş muştuları olmuştur…

Her faşist katliam, her direniş ve mücadele, ölümsüzleşen her devrimci ve yoldaşımızla anlam yüklenen her tarih, mücadelemizin sarsılmaz gerekçesi, sınıf savaşımızın terk edilemez bir mevzisidir. Bu bilinçle, tüm devrimci tarihi, proletarya enternasyonalizmi ruhuyla kendi tarihimiz ve mücadele gerekçelerimiz olarak sahiplenirken, devrimci tarihte yer alan her değer, her bedel ve her kesiti sınıf savaşımızın bir mevzisi olarak kavrıyoruz… 8 Mart’tan 21 Mart’a tüm direniş ve mücadele mevzilerini devrimimizin silahları olarak addediyor, Gazi Katliamından Beyazıt Katliamına, Kızıldere Katliamından Halepçe katliamına kadar tüm faşist katliamları devrimci savaşımızın değişmez gerekçeleri olarak algılıyoruz…

Bu savaşın Komünist devrimci kulvarında ölümsüzleşen Parti sekreterlerimiz, önder kadro, üye ve militanlarımızı ideolojik-siyasi perspektifimize bağlı devrim tasavvurumuzun savaş kılavuzu, devrimimizin öncü müfrezesi olarak telakki ediyoruz. Cüneyt Kahraman yoldaş, bu öncü kurmaylığın komuta merkezinde yer almakla birlikte, Sosyalist Halk Savaşı Stratejisinde billurlaşan Komünist devrim çizgimizin önder simalarındandır. Partimizin savaş siperlerinde yükselen siyasi iktidar perspektifli devrim mücadelesinde olduğu kadar, coğrafyamız devriminin gelişmesinde de rol üstlenmiş, bu rol ve katkısını ölümsüzlüğüyle perçinlemiştir…

Devrimde ısrar, savaşta kararlılık, mücadelede ilerlemenin adı olan önder yoldaşımız Cüneyt Kahraman yoldaşı ölümsüzlük yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anıyor, anısını rehber alıyoruz!

Mart ayının devrimci dinamizmini resmeden Parti sekreterimiz Cüneyt yoldaş şahsında, 12 Mart Gazi, 16 Mart Beyazıt, 16 Mart Halepçe, 30 Mart Kızıldere, 15 Mart Çimişgezek-Karagedik katliamlarında ölümsüzleşenlerin anısı önünde eğiliyoruz!…

* Komünist Önder Cüneyt Kahraman ve Karagedik Şehitleri Ölümsüzdür!

* Katlamların Hesabını Soracağız!

* Kanla Yazılan Tarih Silinmez!

Maoist Komünist Parti

MK-SB

Mart 2021