Orhan YILMAZKAYA Ölümsüzdür!

27 Nisan 2009 tarihinde Orhan YILMAZKAYA Bostancı’da görkemli bir direnişle ölümsüzleşti. O gün televizyonlarda, radyolarda Deniz GEZMİŞ’in, Mahir ÇAYAN’ın ve İbrahim KAYPAKAYA’nın ismi Orhan YILMAZKAYA’nın ağzından bir kez daha hatırlatıldı. Bostancı direnişi Türkiye devrimci hareketinin teslim olmayan bir devrimcilik kuşağının parçası olma onuruna erişmiş, tarihe düşülmüş bir nottur.

Bugün Orhan YILMAZKAYA’nın devrimci direnişi birleşik devrim mücadelesinde yaşamaya devam etmektedir. Dağlarda direnen gerillalar, kentlerde eylem örgütleyen milisler ve faşizme karşı direnen devrimci kitle faaliyeti Orhan YILMAZKAYA’nın tarihsel mirasını bugün yaşatmaya devam etmektedir.

Bostancı direnişi Türkiye devrimci hareketi içerisinde uzun süredir var olan liberal ve düzen içi sol anlayıştan esaslı bir kopuştur. Onun devrimci eyleminin gücü ve etkisi her geçen yıl artarak güçlenmektedir.

Tarihsel haklılığından güç alan bu direniş sonrasında birçok başka devrimciye örnek olmuştur. Orhan YILMAZKAYA buzu kırmış ve yol açmıştır. Onun açtığı yoldan genç devrimci militanlar yürümekte ve teslim olmama geleneğini öğrenmekteler.

Birleşik devrim mücadelesi bugün Türkiye ve Kürdistan topraklarında gelişmekte ve düşmanın her türlü saldırısına karşı kendisini tekrar tekrar örgütlemektedir. Bu örgütleme mücadelesinde Orhan YILMAZKAYA’nın devrimci mirası bizlere yol göstermektedir.

Orhan YILMAZKAYA düzen içi sol anlayıştan koparak yüzünü Kürdistan dağlarına dönmüş, orada öğrendiği tecrübeyi İstanbul’un sokaklarında devrimci eyleme dönüştürmüştür.

Bugün birleşik devrim mücadelesi büyük bedeller pahasına örgütlenmekte ve gelişmektedir. Faşist iktidar Türkiye ve Kürdistan topraklarında karşı devrimci saldırılarıyla birleşik devrim mücadelesini hedef almaktadır. Bu saldırılar karşısında birleşik devrim mücadelesi kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.

Sınıf mücadelesi içerisinde ödenen bedeller ve yürütülen mücadele hiçbir zaman boşuna olmamıştır. Orhan yoldaşın direnişi bugün mücadele içerisinde bayrağı devralan Türkiye’li ve Kürdistan’lı devrimcilerin mücadelesinde yaşamaktadır.

Bizler Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak bir kez daha Orhan YILMAZKAYA’nın devrimci direnişi ve mücadelesi önünde saygıyla eğildiğimizi belirtmek isteriz. Onun özlemi olan Türkiye devrimini gerçekleştirmek Orhan YILMAZKAYA’nın hatırasına en güçlü sahiplenme olacaktır. Bu temelde bizlerde üzerimize düşen görevleri tıpkı Orhan yoldaşın kararlılığı ve ciddiyetiyle ele alacağımızı belirtmek isteriz.

Orhan YILMAZKAYA Ölümsüzdür!

Yaşasın Birleşik Devrim Mücadelemiz!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

HBDH Yürütme Komitesi