On Filipinli Devrimci Ölümsüzdür!

Filipinler Komünist Partisi(FKP), Merkez Komite Yürütme Konseyi Başkanı Ka Laan(Benito Tiamzon) ve Genel Sekreter Ka Bagong-Tao(Wilma Austria-Tiamzon)’un 8 FKP üyesi yoldaş ile birlikte 22 Ağustos 2022 günü katledildiğini duyurdu. Filipinler halkının, devrim yolundaki mücadelelerinde eşsiz bir yere sahip olan kızıl savaşçıları, 10 devrimciyi saygıyla anıyoruz, dayanışma mesajlarımızı iletiyoruz.

On devrimci 21 Ağustos 2022 günü Catbalogan sahiline doğru iki araçla giderken Filipinler Silahlı Kuvvetleri tarafından gözaltına alındılar ve ilerleyen saatlerde katledildiler. On Filipinli devrimci, yüzlerine sert cisimlerle vurularak ve kurşunlanarak katledildi. Ka Laan, Ka Bagong-tao, Ka Divino, Ka Yen, Ka Jaja, Ka Matt, Ka Ash, Ka Delfin, Ka Lupe ve Ka Butig yoldaşlar işkence ve bütün zalimliklere karşı Filipinler ve dünya ezilen halklarının onuru için direndiler.

Egemen sınıflar, emperyalizm ve işbirlikçileri katlettiği on devrimciyi, bir yalan haberle doğruladılar. Egemenlere göre FKP’nin öncü ve önder kadroları denizde ilerlerken Filipinler Silahlı Kuvvetleri ile karşılaşmışlar, savaşmışlar ve öldürülmüşlerdir. Ancak, gerçek şu ki, işkenceyle öldürülen devrimcilerin cenazeleri 22 Ağustos 2022 günü bir tekneye atılarak denize açılmıştır. Tekneye yerleştirilen bombalar ile devrimcilerin ölümsüz naaşları bile tamamen yok edilmek istenmiştir. Bu nedenle sadece sekiz devrimcinin naaşına ulaşılmıştır. Bu suça ortak olan herkes, başta Filipinler halkı olmak üzere, bütün ezilenler ve halklar karşısında hesap verecektir.

FKP’nin yürüttüğü devrim mücadelesi enternasyonal bir mücadeledir. FKP’nin devrimci savaş pratikleri dünya devrimci hareketine ilham kaynağı olmaktadır. Bu mücadeleyi büyüten, geliştiren ve uygulayan FKP öncü ve önderleri onlarca yıldır Filipinler devletinin hedefindeydi. Filipinler devletinin özellikle 2017’den bu yana Ka Laan, Ka Bagong-tao ve diğer FKP önderleri ile Merkez Komitesi’nin karargahlarını izlemek, yok etmek için yüz milyonlarca dolar harcadığı bilinmektedir. Devletin binlerce askerini emperyalizm ile işbirliği içinde alanda konuşlandırdığı bilinmektedir. Sayısız hava saldırıları, topçu atışları ile Filipinlerin uçsuz bucaksız ormanlarında, dağlarında, kırsallarında ve alanlarında gerillaları katletmeye çalışmaktadır. Ka Laan, Ka Bagong-tao yoldaşların ölümsüzleşmesi neticesinde emperyalizm işbirlikçisi Filipinler devleti amacına ulaşmış olabilir ama Filipinler halkının ve FKP’nin parti liderliğini yok etme konusunda büyük hüsrana uğramışlardır. Bu deneyim ve tecrübeler neticesinde, onların bu mücadelesi bir enternasyonal harekettir ve devrimci hareketlere önemli dersler öğretmektedir.

Ka Laan ve Ka Bagong-tao yoldaşlar Filipinler halkının kurtuluşu yolunda yürüttükleri mücadele süresi içerisinde yüzlerce kadro yetiştirdiler. Şimdi onlar da hem on yoldaşının hesabını sormaya hem de mücadelenin büyük sorumluluklarını yerine getirmeye hazırlar. FKP’nin yeniden örgütlediği Merkez Komite, askeri ve politik bütün çalışmalarıyla önderliğini yeniden örgütlemiş ve egemenlere büyük bir cevap vermiştir.

Dünya emperyalist-kapitalist sisteminin yaşadığı kriz apaçık ortadadır. Neo-liberalizm, bir yanda açlık ve sefalet yaratırken öte yanda zenginlik ve lüks alabildiğine artmaktadır. Yoksul ve emekçi dünya halkları Filipinler’den Türkiye’ye, Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya kadar her yerde sokaktalar. Her gün binlerce grev yapılıyor. Her gün devrim ve sosyalizm yolunda savaşılıyor. Bu büyük mücadelenin her bir pratiği işçi sınıfının, ezilenlerin ve halkların öncü örgütlerine deneyimler sunuyor. Savaş pratikleri yol gösteriyor. Bu yolun öncüleri olarak Ka Laan ve Ka Bagong-tao yoldaşları sahiplenmek dünya halklarının egemenlere karşı mücadelesini sahiplenmektir. On’ların anıları yaşayacak!

Ka Laan ve Ka Bagong-tao yoldaşlar ölümsüzdür!

Ka Divino, Ka Yen, Ka Jaja, Ka Matt, Ka Ash, Ka Delfin, Ka Lupe ve Ka Butig yoldaşlar ölümsüzdür!

Kahrolsun emperyalizm!

Kahrolsun faşizm!

HBDH YK

25 Nisan 2023