Newroz’un direniş ateşiyle birleşik devrim ateşini harlayalım!

8 Mart’ın devrimci ruhu ve isyanını, birleşik devrimin kararlılık beyanı olan 12 Mart’ın iradesini, Halepçe’nin öfkesini arkalayarak Newroz’a yürüyoruz. Newroz başta Kürt halkı olmak üzere ezilen emekçi halklara, kadınlara, birleşik devrim gerillalarına ve milislerimize kutlu olsun.

Newroz, tarihten bugüne zalimlerle ezilen halklar arasındaki mücadelenin simgelerinden biri olmuştur. Kürt halkı için ise sadece bayram değil; köleci ve sömürgeci sistemlere karşı mücadelenin, direnişin günüdür.

Egemen sınıfların elinde zulüm, işkence, zorbalık, baskı, soykırım, inkâr yönetmenin aracı olarak sürgit durumdadır. Kürt halkının kolektif haklarını inkâr, ulusal varlığını hiçleştirme, onurlu yaşam isteğini yok etme saldırısı aman tanımadan devam etmektedir. Buna rağmen Kürdistan’da Kawa’dan miras kalan direniş ateşi Kürt halkımızın, Kürt kadınlarının, birleşik mücadele gerillalarının ve milislerimizin elinde yükselmektedir. Dört parça Kürdistan’da mücadele, direniş, özgürlük için savaşım sürüyor. Özgür yaşam isteği inkara, sömürgeci zulme, işgallere karşı Rojava’da demokratik, eşitlikçi, kadın özgürlükçü halkçı bir devrimle taçlanmıştır. İşkenceler, katliamlar, gözaltılar, uzun hapislikler ve zindanlarda uygulanan tecrit işkencesine karşı can feda mücadeleden geri adım atılmamıştır. Dayatılan teslimiyet tuzla buz olmuştur. Bu mücadelenin en önde yürüyenleri, direnişin ateş taşıyıcıları ölümsüzleşenlerimiz olmuştur. Ölümsüzlerimizde bayraklaşan direniş ateşi büyüyerek yanmaya devam edecektir.

Newroz, öncesi Kürt halkımızın varlık hakkının kazanılmasının bir eşiğiyken bugün Kürdistan ve Türkiye emekçi halkları ve ezilenleri için faşizmi yıkmanın, birleşik devrimi inşa etmenin eşiklerinden biri haline gelmiştir.

2022 8 Mart’ında ortaya çıkan birleşik kadın iradesi erkek egemen sisteme, erkek devlet terörüne ve AKP/MHP faşizmine güçlü bir yanıt oldu. Günler öncesinden başlayan Newroz kutlamaları ve yapılacak kitlesel buluşmalar da sömürgeciliğe, asimilasyona, Kürt halkını yok sayan, katliamcı, inkarcı faşist sisteme karşı ulusal özgürlük ve eşitlik mücadelesinin gücünü yansıtacaktır.

Direniş, isyan, serhildan Kürt emekçi halkımızın ulusal kolektif haklarını ve özgürlüğünü kazanma mücadelesinde vaz geçemeyeceği üç olgudur. Bu hattan ilerlenecek yol faşizmi yenilgiye; Kürt halkının ve Türkiye emekçi halklarının, kadınların, ezilen cinsel kimliklerin eşitlik ve özgürlük mücadelesini zafere taşıyacaktır.

Newroz alanları Türkiye ve Kürdistan birleşik devriminin örüleceği alanlar haline gelmeli. Halkların, ezilen sınıfların, ezilen cinsel kimliklerin, kadınların birleşik mücadelesini yükseltmenin imkân ve olanağına dönüşmeli. Kürt halkının sömürgeci faşist Türk devletine karşı yükselttiği özgürlük mücadelesi Türkiye ezilenleri, işçi ve emekçilerinin yoksulluğa, işsizliğe, açlığa karşı mücadelesiyle kadın ve ezilen cinsel kimliklerin yaşam hakkı ve eşitlik mücadelesiyle birleşmeli. Ezilen ulusların, halkların birliği, ezilen sınıfların ve kadınların birliğiyle buluşması en acil ve ertelenemez olandır. Bunun için; Yaşasın Birleşik Devrim şiarı alanlarda, sokaklarda yankılanmalı, duvarları süslemeli. Birleşik Devrim mücadelemizde ölümsüzleşenlerimizin suretleri Newroz’da gökyüzünde dalgalanmalı, adları ve antları meydanlarda şiarlaşmalı.

Yaşasın Birleşik Devrimimiz!

Biji Newroz!

Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!

HBDH Yürütme Komitesi