NEWROZ PİROZ BE!

55 Nolu Açıklama

Türkiye- Kuzey Kürdistan’ın Bütün Ulus Ve Milliyetlerinden Emekçi Halkımız;

Askeri-siyasi ilhak ve zulüm altında tutularak, her türlü ulusal haktan yoksun yaşamaya mahkum edilmeye çalışılan Kürt Ulusu;

Milattan Önce (MÖ) VI. yüzyılda Ortadoğu halklarının, başta da Kürt halkının Demirci KAWA önderliğinde, çocuk beyniyle beslenen köleci Asur İmparatoru Zalim Dehaq’a karşı 21 Mart gecesi başlattığı diriliş ve özgürlüğün adı olan Newroz’u günümüz Dehaqlarından hesap sorma gününe dönüştürelim.

Zalim Dehaq’ın, Demirci KAWA’nın balyozuyla öldürülerek alt edilmesinin zafer günü olan Newroz, MÖ VI. yüzyıldan bu yana Ortadoğu halklarının  her yılın 21 Mart gecesi köleliğe baş kaldırdığı; diriliş ve özgürlüğün Yeni Gün bayramı olarak bilinen NEWROZ’u isyan ateşleriyle karşılayarak bize her türlü zulmü reva gören başta ABD emperyalizmi olmak üzere diğer emperyalistler ve bunların suç ortağı olan devletten Demirci Kawa’nın hesap sorma bilinciyle kanımız, emeğimiz üzerine inşa ettikleri bu zorba ve sömürücü sistemlerinin ilelebet süremeyeceğinin gününe çevirelim.

Bugün Ortadoğu halklarının, başta da Kürt, Acem, Arap ve Türk ulusu ve halkı olmak üzere halklarımızın erkekli, kadınlı çocuklarının beyinlerini zalim Dehaq’ın devamcıları olan günümüzün modern Dehaq’ı ABD emperyalizmi ve diğer suç ortakları işgal ve haksız savaşlarıyla halklarımızı köleleştirerek yemeye devam ediyor.

‘BİR DAMLA KAN, BİR DAMLA PETROL!’

Baş haydut ABD’nin önderliğinde ki emperyalistler; sistemlerinin yaşadığı krizi Ortadoğu üzerine yaptıkları hesaplarla aşmaya çalışmaktadırlar. Irak’ı sömürgeleştirme savaşı ve halen devam eden fiili işgal varlığı, ABD emperyalizminin “Büyük Ortadoğu Projesi” kapsamında ‘bir damla kan-bir damla petrol’ siyaseti üzerinden sürdürülmektedir. ABD emperyalizmi işgal ve savaşlarla halklarımızı daha fazla köleleştirmek, kendi emperyal egemenliği için Ortadoğu’nun verimli petrol kaynaklarını kendi tekellerinde toplama gayretlerindedir. Bu sadece ABD emperyalizminin değil, vahşi kapitalizmin ve “Modern” Dehaqlar olan AB içerisinde egemen durumunda olan diğer emperyalistlerin de kendi sistemlerinin bekası açısından mazlum Kürt ulusu ve halkı başta olmak üzere, Arap, Türk, vd halkların daha fazla köleleştirilmesi üzerinden sürdürdükleri bir siyasettir.

FAŞİST TÜRK DEVLETİ, EMPERYALİSTLERİN

EN BÜYÜK SUÇ ORTAĞIDIR;

Emperyalistlerin suç ortaklarından ve onların stratejik uşaklarından birisi de kuşkusuz, Osmanlıdan devraldığı işgalcilik ve fetihçilik felsefesiyle hareket eden meşhur faşist Türk devletidir. ABD emperyalizminin himayesi altında başta mazlum Kürt ulusu ve halkı olmak üzere halklarımıza karşı tam bir teyakkuz halinde olan faşist Türk devleti, dün olduğu gibi bugün de çeşitli millet ve milliyetlerden halklarımız üzerinde zulmün sopası olma rolünü en barbarca uygulamalarla devam ettirmektedir.

GÜN; HER TÜRLÜ ZULÜM VE HAKSIZLIĞA KARŞI

NEWROZ  ATEŞİNİ KUŞANMA GÜNÜDÜR!

Başını ABD’nin çektiği emperyalistler ve bunların suç ortağı olan faşist Türk devletine karşı KAWA’nın yüzyıllar önce tutuşturduğu isyan ateşini yaklaşan NEWROZ’da harlandırarak; Ortadoğu halklarını, başta da mazlum Kürt ulusu ve halkı olmak üzere Türk, Acem, Arap, vd halkları, bir kez daha enternasyonal birlik, dayanışma ve mücadele ruhu içerisinde günümüzün zalim Dehaqlarına karşı savaşmaya çağırıyoruz.

Biji NEWROZ!

Halklarımızın NEWROZ Bayramı Kutlu Olsun!

Kahrolsun Emperyalist İşgal Ve Sömürgeleştirme Savaşı!

Kahrolsun Her Türden İlhak Ve Milli Zulüm!

Yaşasın Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Etme Hakkı!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Yaşasın Halk Savaşı!

Yaşasın Marksizm- Leninizm- Maoizm!

MAOİST KOMÜNİST PARTİSİ

 MERKEZ KOMİTESİ SİYASİ BÜROSU

                                                                   MART 2008