MLKP: Hüseyin Demircioğlu Akademi Komutanlığı’nın 18 Mayıs mesajı

 ’71 devrimci kopuşunun önderleri Mahirler, Denizler,Sinanlar ve İbrahim Kaypakkaya  yoldaşlar aradan geçen on yıllara rağmen yarattıkları devrimci değerlerle bize yol göstermeye devam ediyorlar. Onlar, elli yıllık reformist ve sağ oportünist egemenlikten ve sistemden devrimci bir kopuşu sağlamanın sembolleri olarak bir devrimci kavga geleneği yarattılar. Ve de ölümsüzleştiler.  Mahir’in, Deniz’in, İbrahim’in devrimci atılım ruhları, devrimi örgütleme görüş açıları, adanmışlıkları, feda ruhları ve ışıltılı devrimci yoldaşlık pratiklerinden öğrenmeyi, devrimi büyütmeyi, devrimci gelenekleri geliştirmeyi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Onların yaşam pratikleri,ölümü yenmenin , devrimci yoldaşlığın destanıdır.Onlar, insanlığın onurlu davası için burjuvazi ve sömürgecilere göre ‘insanın en temel varlığı olan ve vazgeçilmesi mümkün olmayan yaşamlarını’ seve seve terk ettiler. Eylemleriyle ölümü değil, yaşamı temsil ediyorlar.   İnandıkları değerler için ölümü hiçe saydılar. Yeni bir yaşam umudunu tüm eşitsiz koşullara  inat büyük bir adanmışlık ve irade ile ortaya koyarak sömürgeci faşizmin kâbusu olurken, ezilenlerin yeşeren gelecek umudu oldular. Burjuva aklın hiçbir zaman anlayamayacağı cüretli eylemleriyle, ezilenlerin bilincinde silinmeyecek izler bırakarak ölümsüzleştiler. Tarihe adlarını altın harflerle yazdılar.

Tarih bazen anda kendini göstermez,yıllar içinde damıta damıta sunar  halkın önüne tarihsel olanı.Bugün kü devrim yürüyüşümüzde katettiğimiz ideolojik ,politik ve askeri gelişmemizde ve yetkinleşmemizde 71 devrimci kopuşun yarattığı değerlerin yeri tartışılmazdır.

 TKP/ML-TİKKO’ nun kurucusu ve önderi İbrahim Kaypakkaya Yoldaş, 18 Mayıs 1973’de ser verip sır vermeme geleneğini yaratarak tarihe adını yazdırmıştır.

İbrahim yoldaş, faşizmin 68-74 arası artan saldırıları ve 71 askeri faşist darbe sonrası koşullarında Türkiye ve Kürdistan’da süreci devrime  dönüştürme savaşımı içinde olan bir devrimci önderdir. Genç bir devrimcidir Kaypakkaya..Genç yaşamını  kopuşlar gerçekleştirerek üretken kılmış,genç önderler kuşağının önemli bir temsilcisi konumuna gelmiştir. 68 Gençlik Hareketi’nin devrimcileşmesine, reformist-parlamenter çizgiden devrimci çizgiye sıçramasına öncülük eden önderlerdendir. Düşmana ser verip sır vermeyen geleneğin yaratıcısı yoldaş İbrahim, adanmış devrimcilikte hem düşünsel hem pratik çözüm üreticisidir. O bir umut yaratıcısıdır, yalın, ferah bir devrimcilik, gerçek bir komutanlık ve önderlik tarzı sergilemiştir. İbrahim yoldaş, dönemin baskın siyaseti olan Kemalizmle, ideolojik ve siyasal olarak karşı karşıya gelmekten çekinmeyen bir politik cesaret  örneğidir. Faşizme, emperyalizme ve  gericiliğe karşı yaşamının 24 saatinde devrimci savaş verebildiğindendir ki fedai bir direniş tarihi yazmıştır. Diyarbakır işkence- hanelerinde sergilenen ideolojik politik düzeyi yüksek bu eylemsel duruş duyguda, düşüncede, davranışta devrimci olanı ortaya koyuştur. İşkencede direnen beden gibi gözükse de aslında direniş, düşmana karşı savaşımdaki bilinç açıklığı ve netliğin pratik karşılığıdır.İbrahim yoldaş bunu yaşamının her alanında ortaya koymuş bir devrimcidir. İbrahim yoldaş söz ve eylem birliğinin her durumda ortaya koyuşun adıdır.Sömürgeci faşist rejimin tüm devrimci parti ve örgütlere, ilerici ve antifaşist güçlere yönelik  tasfiyeci ve imhacı saldırılarını artırdığı, bunun için her türlü yol ve yönteme baş vurduğu bu tarihi sürecte daha fazla Mahirleşerek, daha fazla Denizleşerek, daha fazla İbrahimleşerek, daha fazla Sinanlaşarak,  Dört kızıl karanfilleşerek tarihin ihtiyaclarına yanıt olmamız gerekir. İbrahim yoldaş şahsında tüm mayıs şehitlerimizi  saygıyla anıyor,Şehitlerimize devrim sözümüzü bir kez daha yineliyoruz.

İbrahim kaypakkaya Yoldaş Ölümsüzdür !

Devrim şehitleri Ölümsüzdür !

Kahrolsun Faşist Diktatörlük  !

Yaşasın Devrim ve Sosyalizm !

                                                                                                                 MLKP

Hüseyin Demircioğlu Akademisi Komutanlığı