Kürt Ulusunun devrimci-demokratik kazanımları tüm dünya halklarının kazanımıdır SELAMLIYOR VE SAHİPLENİYORUZ !

Emperyalizmin böl-parçala-yönet stratejik planı doğrultusunda dört parçaya bölünen kadim Kürdistan toprakları bugün birleşmenin, Birleşik Kürdistan’ın doğum sancılarını çekiyor.

Her türlü zulüm ve katliamla, asimilasyon politikaları ve zorla göçertmelerle kimliğinden, toprağından ve ulusal değerlerinden koparılarak ötekileştirilmeye çalışılan Kürt ulusu, her türlü baskı, katliam ve emperyalist/burjuva ayak oyunlarına, komplolara rağmen tarihin tanık olduğu destansı bir direnişle, ayakları üzerinde emperyalizme ve yerli gerici egemen sınıf burjuvazisine/devletine boyun eğmeden mücadele yürütmekte ve dörde bölünmüş Kürdistan’ın her bir parçasında en değerli kadın ve erkek evlatlarını bu onurlu mücadelede yitirmektedir.

Dörde bölünmüş ve her bir parçası gerici egemen devletlerce ilhak edilerek pervasızca sömürülen, yağmalanan, taş üstünde taş bırakılmayan Kürdistan toprakları bugün birbirine daha çok yakınlaşmış ve yakınlaşmaya devam etmektedir.

Kürt Ulusunun PKK önderliğindeki başta Kuzey Kürdistanı’ndaki ve diğer parçalardaki ısrarlı gerilla mücadelesi 19 Temmuz 2012 yılında Suriye de yankısını bulmuş ve Kuzey Suriye’de-Rojava’da fiilen ete kemiğe bürünmüştür. Rojava Kürdistanındaki büyük devrimci-demokratik kazanımlar Kürdistanın diğer parçalarını etkilemiş, diğer şeylerin yanında moral değer kazandırmış ve bu durum gerici egemen sınıfları korkutmuştur.

Kürt Ulusuna tarihin tanıklık ettiği en kapsamlı saldırılarla diz çökertilmek istenmiş, Efrin’deki gibi toprakları işgal edilmiş, Cizre, Sur, Nusaybin vb yerlerde taş üstünde taş bırakılmamış, Kürt ulusu zorla göçertilmiş, toplu katliamlara maruz bırakılmış, yerel yöneticileri, seçilmiş siyasetçileri tutuklanmış yerel yönetimlerine kayyumlar atanmış ama Kürt Ulusu boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Ve bugün, barbarlıkta sınıf atlayan ve açık faşist diktatörlükle Türkiye-Kuzey Kürdistan halklarına kan kusturan Faşist Türk devleti, Kürt Ulusunu ve Kürdistanın her bir parçasında kazanılan demokratik hakları da hedefine alarak topyekün saldırılar yürütmektedir.

Bizler, nasılki faşist Türk Devletinin Efrin işgali karşısında YPG güçleriyle ve siper yoldaşlarımızla birlikte işgal karşısında konumlandıysak ve mevzilendiysek, faşizmin Medya Savunma Alanlarına yönelik işgal saldırısında PKK güçleriyle birlikte aynı mevzide konumlandıysak, Rojavaya ve Rojava’daki kazanılan demokratik-devrimci kazanımlara yönelik en küçük saldırıda da yer almakta tereddüt etmeyeceğiz. Biliyoruz ki, Rojava yalnızca Batı Kürdistan değildir. Aynı zamanda Kürdistandır, Kuzey Kürdistandır. Ve oraya yönelik her saldırı Türkiye Kuzey Kürdistan halklarına, devrim ve sosyalizm mücadelemize saldırıdır.

Rojava, Birleşik Kürdistan hayalinin hiçte imkansız olmadığını gösteren bir gerçektir. Diğer bir gerçek te Rojava da Kürt kadınının kadın kimliğiyle öne çıktığı ve devrim mücadelesinde kadınların özne olarak kendini yeniden var ettiğidir. Eğer tarihe Rojava diye bir not düşülecekse, Kürt kadınının öncülüğü, özne olarak kadının yeri bu notun ilk satırları olacaktır.

Bugün, Rojava’da kazanılan demokratik-devrimci kazanımlar yalnızca Kürt ulusunun kazanımları değildir, bu aynı zamanda Türkiye-Kuzey Kürdistan ve tüm dünya halklarının kazanımıdır.

Devrim ve Sosyalizm mücadelemizde önemli bir deneyim-tecrübe-birikim olan Rojava’yı ve Rojavadaki devrimci-demokratik kazanımları sahipleniyor ve selamlıyoruz.

* Selam olsun Kürt Ulusunun haklı ve meşru mücadelesine!

* Selam olsun Rojava’yı ilmek ilmek ören Kürt kadın ve erkek yoldaşlarımıza!

Maoist Komünist Partisi – Rojava

19 Temmuz 2018