KÜRT ULUSU VE PKK YALNIZ DEĞİLDİR! Emperyalizmin Uşağı Faşist Türk Devleti ve Ordusuna Karşı Tüm Alanlarda Direnelim!..

23 Şubat 2008

Başını ABD`nin çektiği emperyalist bloğun konsepti ve çıkarlarına uygun olarak faşist Türk ordusu, Güney Kürdistan`a yönelik kapsamlı operasyonlarından birini daha gerçekleştirdi.

İçine girdiği ekonomik sıkıntılar ve kitlelerin hoşnutsuzluğu karşısında dikkatleri başka yöne çekmek, Kürt Ulusunu inkar temelinde ulusal devrimci dinamiği tamamen tasfiyeye yönelik psikolojik saldırılarına paralel olarak askeri operasyonlarını da yoğunlaştıran faşist Türk hakim sınıfları ve klikleri „tek millet, tek bayrak, tek vatan“ naralarıyla karadan da kıyım saldırılarını başlattılar.

Kürdistan`nın, emperyalistler ve işbirlikçi uşak rejimler tarafından dört parçaya bölünmesi bugüne kadar her bir parçadaki Kürt Ulusu ve azınlık milliyetler başta olmak üzere, tüm renkten halkların ve inanç gruplarının gadre uğratıldığı asla unutulmamalıdır.

Güney Kürdistan`daki gerici önderliklerin ABD emperyalizmine yaslanarak, uşaklığını sürdürmesi ve buna bağlı faşist Türk ordu güclerinin sınır ötesi operasyonları, bizzat ABD emperyalizminin bölgedeki çıkarlarından bağımsız olarak düşünülmemelidir.

Başta ABD olmak üzere, emperyalistlerden medet ve icazet bekleyen anlayış ve politikalarla Kürt ulusal sorununun gerçek anlamda çözülemeyeceği, son operasyonlarla bir kez daha ispatlanmıştır.

„PKK`siz Kürt sorununu çözme“ yönelimiyle PKK’nin devrimci dinamiğini kırma, bütün muhalif ve alternatif güçleri sindirme ve ezme amaçlı bu zulüm operasyonunu boşa çıkarma görevi, başta Kürt Ulusal devrimci hareketi olmak üzere Türkiye-Kuzey Kürdistan devriminin önderliğine düşmektedir.

Kürt Ulusal hareketinin devrimci dinamiklerinden biri olan PKK`nin tamamen tasfiye edilerek ortadan kaldırılması yada düzeniçileştirilmesi durumunda, radikal devrimci mevzide önemli bir kayıp olacağını görmek ve buna bağlı olarak daha şimdiden görevlerimize en yüksek düzeyde sahip çıkmak zorundayız.

Bu açıdan kendine insanım diyen her bir bireyin, örgütün ve partinin Kürt Ulusu ve PKK´nin yanında olmak ve dayanışma içerisinde bulunmak, bugün için daha büyük bir değer arzetmektedir.

Dolayısıyla bu gerici ve faşist kıyım operasyonuna karşı ortaya koyacağımız tepkilerimizi, sadece destekçi pozisyonunda değil, sorunu bizzat kendi sorunumuz olarak görmek ve buna göre hareket etmek ve pratik tavırlar geliştirmek zorundayız.

Bu nedenle başta tüm aktivistlerimiz olmak üzere bütün ilerici, aydın, yurtsever, demokrat, devrimci ve komünistlerin topyekün bir direnişle, faşist Türk ordu güclerinin operasyonuna karşı, tüm alanlarda ortak pratik tutumlar geliştirmenin çabası içerisinde olmalıyız. Bunun için herkesi Kürt Ulusal Hareketiyle dayanışmaya çağırıyoruz.

Kahrolsun Emperyalist Güdümlü Kıyım Operasyonu!

Yaşasın Kürt Ulusunun Onurlu Direnişi!

Yaşasın Halkarın Kardeşliği!

Bütün Uluslar İçin Tam Hak Eşitliği!

Yaşasın Baskı ve  Zulme Karşı Ortak Direniş ve Mücadelemiz!

MAOİST KOMÜNİST PARTİSİ YURTDIŞI BÜROSU