KÜRDİSTAN VE TÜRKİYELİ HALKLARIMIZA!

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a karşı geliştirilen 15 Şubat devletlerarası komplo, 22. yılına girmektedir. Bir halkın önderini yıllara varan tecrit işkencesine maruz bırakan 15 Şubat komplosunu ve bu yirmi iki yılı komplo ve tasfiye zincirine dönüştüren emperyalist ve sömürgeci faşist politikaları, saldırıları HBDH olarak kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Yirmi ikinci yılında da Kürt halkı ile ortak, birleşik devrimci mücadelemizi yükselterek komplocu güçlere gereken cevabı vermeyi esas alacağız. Bu temelde 15 Şubat komplosuna karşı “Güneşimizi Karartamazsınız” sloganı ile ölümsüzleşen Fedai Şehitleri saygıyla anıyor, anılarını birleşik devrimin zaferi ile yaşatacağımızın sözünü veriyoruz.

İmralı, özel oluşturulmuş bir sistem olarak PKK Önderliğini tasfiye etme, buradan başlayarak Kürt halkının, Kürdistan gerillasının özgürlük iradesini tasfiye amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Bu sistem, sadece Kürdistan ile sınırlı olmayıp Türkiye halklarını, devrimci, demokratları, işçi, köylü sınıflarını, kadınları, tüm ezilenleri iradesizleştirmeyi de hedeflemiştir. Saldırı çok planlı, kapsamlı ve süreklidir. Egemen güçlerin ortaklaşa planladığı ve uyguladığı bu saldırıya karşı, direniş de ortaklaşa ve devrimci dayanışma temelinde gelişmektedir. Özellikle de Kürt Halk Önderinin İmralı’da yirmi iki yıldır geliştirdiği direniş, büyük bir anlama sahip olduğu gibi aynı zamanda devrimci direniş mirasımızı ortaklaştırarak büyütmektedir.

15 Şubat’a yakınlaşırken, 10 Şubat’ta Türk faşist devletinin Gare’ye gerçekleştirdiği işgal saldırısı gerillayı ve Kürt Özgürlük Hareketini tasfiye etmeyi hedeflemiştir. 1999 15 Şubat’ında hedefledikleri tasfiye planını, 2021 yılında aynı tarihlere denk gelecek biçimde güncelleyip uygulamak istemişlerdir. Ancak bu plan, 21. Yüzyılın çağdaş profesyonelleşmiş gerillanın yenilmezliğine çarpmış, büyük bir bozgun yaşamıştır. Faşist ordunun en seçme gücü olan Özel Kuvvetler büyük bir dağılma ve yenilgi yaşamış, Erdoğan’ın Çarşamba ‘müjde’si kabusa dönüşmüştür. 2021’in Şubat komplosu daha ilk adımında büyük bir yenilgi almıştır. NATO’nun da desteğini arkasına alan Türk faşist devletinin bu yenilgisi, halklarımız için büyük bir umut ve güven yaratmıştır. Bizler HBDH olarak Gare’nin savunmasında YJA/STAR ve HPG gerillaları ile omuz omuzayız. Faşizme karşı her yerde olduğu gibi Gare’nin savunmasında da birleşik devrim perspektifinde hareket ediyor ve savaşıyoruz. Bu direniş tarihi bir direniştir, halklarımızın devrimci mücadelesinde büyük önemi ve yeri olan bir direniştir.

AKP-MHP faşist hükümeti, ekonomik, politik, hukuki, askeri, sosyal, eğitim, sağlık, her alanda büyük bir krizi yaşarken uzay hayalleri ile halklarımızı uyutmaya çalışmaktadır. Aileler yoksulluktan intihar ederken, işçiler, emekçiler açlık ve yoksullukla cebelleşirken, haksızlık, eşitsizlik, faşist baskılar da zirvede yaşanmaktadır. Devlet artık sadece Kürdistan’da değil tüm Türkiye’de kayyum gaspçılığı ile çete tarzında bir örgütlenmeye dönüşmüştür. Kadınlar her an DAİŞ tarzı ile katledilmekte, tecavüz sıradanlaştırılmakta, suçlular devlet tarafından açıktan korunmaktadır. Aydınlar, demokratlar, emekçiler, kadınlar, en ufak bir hak talebinde bile büyük baskılarla karşı karşıya kalmaktadır. Zindanlar tecride ve faşist saldırılara karşı açlık grevleriyle cevap vermektedir. En son Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kayyum gaspına karşı ortaya koyduğu tavır, öğrencilerin direnişi ve bu direnişin dalga dalga Türkiye’ye yayılması, bu karanlık kirli faşist sistemin karşısında bir umut ışığı olmaktadır.

Direniş nerede olursa olsun, umut, inanç ve bilinç oluşturmaktadır. Dağdan şehirlere direnmek, insanlık onurunu sahiplenmek ve korumak, tüm karanlık hesaplara, komplolara karşı en büyük cevaptır. Bu şubat ayında güncellenen komploya karşı da her yerde direniş ateşini büyütmeli, birleşik devrim perspektifini zaferle pratikleştirmeliyiz. Düşmanın tüm komplolarına ve saldırılarına karşı “Faşizmi Yıkalım, Özgürlüğümüzü Kazanalım” sloganı temelinde direnelim, kazanalım! Şimdi savunmadan çıkarak düşmanın üzerine yürüme, faşizmi yıkma ve özgürlüğümüzü kazanma zamanıdır! Bu temelde tüm devrimci güçleri, kadınları, işçileri, köylüleri, öğrencileri, hak mücadelesi veren, insanlık onurunu savunan herkesi birleşmeye, örgütlülüğümüzü ve mücadelemizi büyütmeye çağırıyoruz. Her ev, her sokak, her iş yeri, her okul, faşizmin kalesini bir bir yıkan devrimci yumruk olmalı, faşizme karşı son darbe, bu birleşik devrim yumruğu ile vurulmalıdır.

Kahrolsun 15 Şubat komplosu!

Yaşasın komploya karşı birleşik devrim mücadelemiz!

Gare kazanacaktır, gerilla ve halkların direniş iradesi kazanacaktır!

HBDH Yürütme Komitesi