KÜRDİSTAN VE TÜRKİYELİ HALKLARIMIZA; TECRİTİ PARÇALAYACAĞIZ!

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a karşı geliştirilen 15 Şubat Uluslararası Komplo, 23. yılına girmektedir. Bir halkın önderini yirmi üç yıla varan tecrit işkencesine maruz bırakan 15 Şubat Komplosu’nu ve bu yirmi üç yılı da komplo ve tasfiye zincirine dönüştüren emperyalist sömürgeci faşist politikaları, saldırıları HBDH olarak kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Yirmi üçüncü yılında da Kürt halkı ile ortak, birleşik devrimci mücadelemizi yükseltecek ve komplocu güçlere gereken cevabı vermeyi esas alacağız. Bu temelde 15 Şubat komplosuna karşı “Güneşimizi Karartamazsınız!” sloganı ile ölümsüzleşen Fedai Şehitleri’ni saygıyla anıyor, anılarını birleşik devrimin zaferi ile yaşatacağımızın sözünü veriyoruz.

İmralı, özel oluşturulmuş bir sistem olarak PKK Önderliği’ni ve buradan başlayarak Kürt halkının, Kürdistan gerillasının özgürlük iradesini tasfiye etmek amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Bu sistem, sadece Kürdistan ile sınırlı olmayıp Türkiye halklarını, devrimcileri, demokratları, işçi sınıfını, köylüleri, kadınları, tüm ezilenleri iradesizleştirmeyi de hedeflemiştir. Saldırı çok planlı, kapsamlı ve süreklidir. Egemen güçlerin ortaklaşa planladığı ve uyguladığı bu saldırıya karşı, direniş de ortaklaşa ve devrimci dayanışma temelinde gelişmektedir. Özellikle de Kürt Halk Önderi’nin İmralı’da yirmi üç yıldır geliştirdiği direniş, büyük bir anlama sahip olduğu gibi aynı zamanda devrimci direniş mirasımızı ortaklaştırarak büyütmektedir.

20 Ocak’ta Türk faşist devletinin örgütlediği çetelerle birlikte, Rojava’ya dönük gerçekleştirdiği cezaevi kaçış planı ve saldırısı Kürt halkını, Kürt Özgürlük Hareketi’ni sorunlarla boğarak Devrim’in özgürlüklerini yıkmak istemiştir. DAİŞ ve diğer bütün çeteler yeniden örgütlendirilerek faşizmin re-organizasyonu sürecini güçlü kılmak istemektedirler. Ancak gösterilen kararlı direniş 2022’in ilk saldırılarını ve komplolarını daha en başında yenilgiye uğratmıştır.

1999 15 Şubat’ında hedefledikleri tasfiye planını, Kürdistan’ın bütün parçalarında yıllar boyunca uygulamayı hedeflemişlerdir. Türk devletinin Medya Savunma Alanlarına dönük uyguladığı başlattığı işgal planları doğrudan Uluslararası komplonun destekçisi güçler tarafından desteklenmektedir. Ancak bu planlar, 21. yüzyılın çağdaş, profesyonelleşmiş gerillasının yenilmezliğine çarpmış, büyük bir bozgun yaşamıştır. Faşist ordunun en seçme gücü olan Özel Kuvvetler büyük bir dağılma ve yenilgi yaşamış, faşist iktidar her alanda askeri-politik yenilgiler tatmıştır. NATO’nun da desteğini arkasına alan Türk faşist devletinin bu yenilgisi, halklarımız için büyük bir umut ve güven yaratmıştır. Bizler HBDH olarak Medya Savunma Alanları’nın savunmasında YJA/STAR ve HPG gerillaları ile omuz omuzayız.

AKP-MHP faşist hükümeti, ekonomik, politik, hukuki, askeri, sosyal, eğitim, sağlık ve diğer her alanda büyük bir krizi yaşamaktadır. Faşist iktidar uyuşturucu, kumar ve diğer suçları işleyen çetelerle ticaret yapmakta ve bu ticaret sonucunda halklara, devrimcilere karşı savaş yürütmektedir. İşçiler açlık ve yoksullukla cebelleşirken, haksızlık, eşitsizlik, faşist baskılar da zirvede yaşanmaktadır. Her bir işyeri ve fabrika artık grev alanına dönmüş durumdadır. Kadınlar her an DAİŞ tarzı ile katledilmekte, tecavüz sıradanlaştırılmakta, suçlular devlet tarafından ‘açıktan’ korunmaktadır. Aydınlar, demokratlar, emekçiler, kadınlar, en ufak bir hak talebinde bile büyük baskılarla karşı karşıya kalmaktadır. Zindanlar tecrite ve faşist saldırılara karşı açlık grevleriyle cevap vermektedir. Gençliğin faşist iktidar karşısında aldığı konum gençlik ile emekçileri, ezilenleri daha hızlı bir araya getirmektedir. Her bir toplumsal dinamik, faşizmin karşısında konum almakta ve birleşik devrim mücadelesi saflarını tahkim etmektedir.

Direniş nerede olursa olsun, umut, inanç ve bilinç oluşturmaktadır. Dağdan şehirlere direnmek, insanlık onurunu sahiplenmek ve korumak tüm karanlık hesaplara, komplolara karşı en büyük cevaptır. Bu şubat ayında güncellenen komplo pratiklerine karşı da her yerde direniş ateşini büyütmeli, birleşik devrim perspektifini zaferle pratikleştirmeliyiz. Düşmanın tüm komplolarına ve saldırılarına karşı “Faşizmi Yıkalım, Özgürlüğümüzü Kazanalım” sloganı temelinde direnelim, kazanalım! Şimdi savunmadan çıkarak düşmanın üzerine yürüme, faşizmi yıkma ve özgürlüğümüzü kazanma zamanıdır! Bu temelde tüm devrimci güçleri, kadınları, işçileri, köylüleri, öğrencileri, hak mücadelesi veren, insanlık onurunu savunan herkesi birleşmeye, örgütlülüğümüzü ve mücadelemizi büyütmeye çağırıyoruz. Her ev, her sokak, her iş yeri, her okul, faşizmin kalesini birer birer yıkan devrimci yumruk olmalı, faşizme karşı son darbe, bu birleşik devrim yumruğu ile vurulmalıdır.

Kahrolsun 15 Şubat Komplosu!

Yaşasın komploya karşı birleşik direniş mücadelemiz!

Faşizmi yıkalım özgürlüğü kazanalım!

HBDH Yürütme Komitesi

15 Şubat 2022