Kızıl Kalkışmanın Komünist Önderi KAYPAKKAYA Yoldaş Ölümsüzdür!

Ölümsüzlüğünün 46. yılında partimizin kurucusu Komünist önder İbrahim KAYPAKKAYA yoldaşın anısı önünde saygıyla eğiliyor, O’nun şahsında yaşayan Kızıl destanın tüm şehitlerini anıyor, Parti ve devrim şehitlerini selamlıyoruz!

Kaypakka yoldaş temsil ettiği tüm değerlerle bir ölümsüzlük destanıdır. Komünist nitelikteki ideolojik-siyasi çizgisi, aynı zemindeki örgütsel-askeri pratiği ve ‘’ser verip sır vermeyen’’ Komünist direniş tavrıyla nesilden nesile nakşolan bilimsel bir miras, yaşayan ve yaşatılan ölümsüz bir destendır Kaypakkaya! Kızıl kalkışma destanıdır Kaypakkaya!

Bu destanı okuyanlar dünden bugüne izini sürüp geleceğe yazarak ölümsüz kılacak Kaypakkaya’nın Komünist mücadelesini, fikirlerini, Kızıl direnişini… Bugün yeniden yeniden doğrulanarak kanıtlanan Komünist çizgisi ve siyasi fikirleri O’nun ölümsüzlüğünün kaynağı olduğu kadar, geleceğe hükmedeceklerinin de temelidirler.

Kaypakkaya yoldaş, okul yıllarında başlayan ve ilk yılları anti-emperyalist karekter taşıyan öğrenci gençlik hareketi içinde ve gelişen siyasi hareketin 71 devrimci çıkışıyla devrimci öze oturduğu ileri süreçte örgütlü sınıf hareketi mücadelesinde öne çıktı. Yoğun mücadele pratiği ve bilimsel araştırma tavrına tanık olan bir kaç yıllık mücadele sürecinde, işçi direnişleri ve mücadeleleri ile köylü hareketleri ve ayaklanmalarında eksilmeyen bir savaşçı oldu. Kısa sürede Komünist teoriyi özümseyerek bir önder olarak sivrildi. Üniversitelerden işçi direnişlerine ve oradan köylü mücadelelerine yansıyan şehir mücadeleleri döngüsü ve 12 Mart AFC’sinin azgın baskı ve saldırıları proleter mücadeleyi daraltıyordu.

O, tam da bu sınırlanmışlıklar altında ve TİİKP revizyonizmiyle ideolojik mücadele içinde keskinleşmekle birlikte, 15-16 Haziran büyük işçi hareketinin derslerini de sentezleyerek o günün koşullarına uygun olarak devrimimizin niteliğini ve izleyeceği yolu isabetle belirleyip tereddütsüzce Halk Savaşı pratiğine girişti. Halk Savaşı pratiği içinde teorik fikirlerini geliştirerek, partimizin programatik görüşlerini ortaya koydu. 1972 Nisan’ında partimizi savaş içinde bir savaş partisi olarak az sayıdaki kadro yoldaşıyla birlikte kurup, açtığı çığırla coğrafyamızda Komünizm bayrağını yeniden dalgalandırdı.

Henüz mücadele pratiğinin başlarındayken ve partimizin kuruluşunun ilk yılındayken, 12 Mart AFC’sinin azgın faşist saldırılarının hedefi haline gelerek, 1973 Ocağında faşist Fehmi Altınbilek komutasındaki askeri birlik tarafından yapılan kuşatmada çatışarak ağır yaralandı. Aynı çatışmada Ali Haydar Yıldız yoldaş ise ölümsüzleşti.

Yaralı olarak kaldığı köyde, köy öğretmeni Cafer Atan’ın ihbar yönlendirmesi sonucu  Fehmi Altınbilek’in başında bulunduğu düşman askeri tarafından yakalandı Kaypakkaya yoldaş. Yaralı ve yalın ayak karlar üstünde yürütülerek işkence süreci başladı. Amede zindanlarında 3,5 ay süren ağır işkencelerde yenilgi alarak acze düşen düşman çareyi Kaypakkaya yoldaşı katletmekte buldu… 18 Mayıs 1973 günü kurucu önderimiz Kaypakkaya yoldaş katledilmek suretiyle ölümsüzleşti…

Partimiz, Kaypakkaya yoldaşın Komünist perspektifiyle kırlarda ve şehirlerde yürüttüğü silahlı mücadele ve savaşın ilk yıllarında  bir dizi militan, üye ve kadrosunu yitirdi. Kaypakkaya yoldaşın ölümsüzleşmesi ve önder kadroların yakalanmasını takip eden süreç partimizi ilk yenilgisiyle tanıştırdı. 1978 yılında 1. Konferansını yaparak yeniden merkezi yapısına kavuşan partimiz, yenilgi sürecini geride bırakan bu konferansında Mayıs ayını parti ve devrim şehitlerini anma ayı olarak kararlaştırdı. Bu tarihten itibaren partimiz her yıl parti ve devrim şehitlerini çeşitli eylem ve etkinliklerle andı.  Uzun yıllar boyunca her 18 Mayıs günü dağlarda, tepelerde ve eylem alanlarında ateşler yakılarak Kaypakkaya yoldaşın anısı ve destanı yaşatıldı… Bugün de çeşitli eylem ve etkinliklerle anılmaya devam ediyor, edecek…

TKP(ML)’den MKP’ye uzanan gelişme ve mücadele seyri içinde partimiz, Kurucu önderiyle birlikte 5 genel sekreteri, üç genel sekreter yardımcısı, onlarca önder kadro ve yüzlerce savaşçı militanı olmak üzere 600 aşkın devrim neferini ölümsüzlüğe uğurladı. 1972’den günümüze dek ağır can bedelleri ödeyerek devrimci saşvaş çizgisinde tereddüt etmeyen partimiz, aldığı 3 örgütsel yenilgi ve ağır darbelere karşın devrim ısrarını koruyarak, sosyalist devrim için Sosyalist Halk Savaşı ilerleyişiyle Komünist doğrultusunu sürdürmektedir.

Düşmanın üstün teknoloji maharetiyle en acımasız boyutlarda tırmandırdığı stratejik imha saldırılarına karşın, Kaypakkaya yoldaşın destanı yeni devrimci kahramanlıklar ve direniş destanlarıyla yazılmaya devam edilmekte, ölümsüz anısı yaşatılmaktadır. Parti sekretarya üyemiz Yılmaz KES yoldaş ve aynı dönemde faşist saldırılara göğüs gererek ölümsüzleşen yoldaşlarımız bu kahraman mücadelenin kanıtları, kızıl destanın ölümsüzlük tohumlarıdır…

Bedelsiz mücadele gelişmez, savaşmadan devrim olmaz bilinciyle;

Kaypakkaya’dan Yılamz Kes yoldaşa Kızıl Kalkışma Destanına can veren 600 aşkın ölümsüz parti şehidimizi, dünya ve coğrafyamızda ölümsüzleşen devrim şehitlerini bir kez daha saygıla anıyor, mücadelelerini selamlıyoruz.

Maoist Komünist Parti

Merkez Komite/Siyasi Büro
         Mayıs 2019