KCK’nin Hamlesi Birleşik Devrim Mücadelesine Güç Verecektir

12 Eylül tarihinde KCK, “Faşizme işgale son: özgürlüğü sağlama zamanı” başlıklı bir kampanya başlattığını ilan etti. Bu kampanya, Türkiye’de, dört parça Kürdistan’da ve Avrupa’ya dönük mücadele sloganlarıyla ve bu sloganları sahiplenen açıklamalarla birlikte daha da güçlenmektedir.

Her şeyden önce faşist iktidarın Türkiye ve Kürdistan halklarına dönük yürüttüğü savaş ve işgal politikaları karşısında KCK’nin başlattığı devrimci hamleyi selamlıyoruz. Bu hamle faşizmin özellikle Kürdistan halkına dönük savaş, sömürgeleştirme ve asimilasyon politikaları karşısında devrimci bir tutum alıştır.

Bizler Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak KCK’nin başlattığı devrimci hamleyi önemli buluyoruz. Bu temelde birleşik devrim güçlerinin görevi Türkiye ve Kürdistan devriminin ortak mücadelesini büyütmek ve faşizmi yıkacak olan birleşik devrim bayrağını Türkiye metropollerinde daha da güçlü dalgalandırmaktır.

Kürt halkının özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesi Türkiye işçi ve emekçilerinin özgürlük mücadelesiyle birleştikçe daha da güçlenecektir. HBDH güçleri Türkiye cephesinde faşizme karşı mücadeleyi yükselten ve ondan hesap soran bir mücadele pratiği içinde olacaktır.

Faşizmi yıkacak olan, birleşik devrim güçlerinin ortak mücadelesidir. KCK’nin başlatmış olduğu bu hamle de birleşik devrim mücadelesine önemli bir güç vermektedir.

Bütün hamaset söylemine rağmen faşist iktidar, gerilla güçlerinin devrimci mücadelesi karşısında başarı kazanamamaktadır. Kuzey ve Güney Kürdistan dağlarında gerilla tarihsel bir direnişe imza atmaktadır. Aynı zamanda Türkiye metropollerinde HBDH milisleri önemli eylemlere imza atmaktadır.

İşçiler, kadınlar, gençler, Kürtler ve bütün halkımız bu faşist iktidarın zulmü karşısında kendi hakları için mücadele etmekte ve direnmektedir.

KCK’nin başlatmış olduğu devrimci hamle, Türkiye cephesinde Birleşik devrim güçlerinin ortak mücadelesiyle bir devrim pratiğine dönüşmelidir. Faşizmi yıkacak olan Türkiye ve Kürdistan halklarının ortak birleşik devrim mücadelesidir.

HBDH kendi bulunduğu zeminden faşizme karşı Kürdistan cephesinde gelişen devrimci hamleyi güçlendirecek ve daha ileriye taşıyacak pratikler içerisinde olacaktır.

Gün faşizme karşı birleşik devrim mücadelesini yükseltmek ve faşist iktidardan hesap sorma günüdür. Bu temelde bütün imkanlar değerlendirilmeli ve faşizme anladığı dilde cevap verecek bir mücadele pratiği içinde olunmalıdır.

HBDH güçleri, faşizmin yıkılması ve Türkiye devriminin hayata geçirilmesi hedefini gerçekleştirmek için üzerine düşen rolü oynayacaktır.

Mücadelede ölümsüzleşen şehit yoldaşlarımız, dağlarda ve şehirlerde savaşan gerillalarımız bizlere yol göstermektedir. Birleşik devrim mücadelemiz ancak onun için canla başla savaşarak, hayatımızı adayarak kazanılacaktır.

Bütün yoldaşlar bu tarihsel sorumlulukla birleşik devrim mücadelesine güç vermeli ve mücadeleyi büyütecek temelde sorumluluk almalıdır.

HBDH Yürütme Komitesi