HBDH YK: “7 Yılımızın Her Pratiği Zafer İçindir!”

Türkiye ve Kuzey Kürdistan halkları, emekçileri, gençleri, kadınları ve bütün ezilenleri tarihi bir dönemin kapılarını aralıyor. AKP-MHP faşist rejiminin baskı, talan ve sömürü politikaları karşısında halklar, birleşik devrimin gücüyle hesap soruyor. Birleşik devrimin gücü HBDH, artık bu toprakların gerçekliğidir; halkların devrimci savaşı büyütme ve faşizmi yıkma gücüdür. HBDH, 12 Mart 2016 günü Medya Savunma Alanları’nda ve İstanbul/Gazi Mahallesi’nde ilan ettiği kuruluşunun ardından geçen 7 yılın pratiğini, 8. yılında adım adım zafere yürüyerek büyütecektir. HBDH’ın, halklarımızın ve bütün emekçilerin acılarını dindirmek, özlemlerini gerçekleştirmek için bu uğurda hiç durmadan savaştığı 7 yıl, faşizme karşı savaşı kazanmaya ant içtiği 7 yıl olmuştur.

AKP-MHP faşizminin her geçen gün artırdığı sömürü, rant ve baskı politikaları, günden güne, çürümüşlüğün daha büyük ifadesi olmaktadır. Faşizm, bu çürümüşlüğünü, yaptığı hiçbir pratikle engelleyemez bir haldedir. Halklar bu çürümüşlüğü her gün görüyor, duyuyor ve ona karşı büyük bir öfke büyütüyor. Bu öfkeyi büyütmek için enkaz altında kalan halka uzanan el, bizim elimizdir. Siyasi ve ekonomik çıkarları uğruna onbinlerce emekçinin kendi evini ve yurdunu mezara çevirenlere karşı savaşanlar da biziz. Bu savaşı “biz kazandık!” dediğimiz güne kadar bitirmeyeceğiz.

Faşist iktidar dün olduğu gibi bugün de ölüm saçmaya devam ediyor. Emekçilerin her bir sorunu faşist iktidarla dün olduğu gibi bugün de uzlaşmaz durumdadır. Kürt halkının sömürüye ve işgale karşı mücadele talepleri faşizmle sürekli olarak çarpışmaktadır. Alevilerin, kadınların, gençlerin ve bütün bir halkın talepleri ile bir avuç sömürü ve ölüm makinesinin talepleri sürekli savaşmaktadır. Bu sistemde hiçbir sorun kendi “yasal” sınırları içerisinde çözülemez hale geldi çoktan. Bugün gerekli olan, bütün sınırları aşmak ve zafere kadar koşmaktır. Halkların sömürüye, baskıya, işgale karşı özgürlük umudu ancak kararlı ve savaşçı birleşik mücadele ile zafere ulaşacaktır. 7 yılı geride bırakan HBDH’ın sergilediği her bir pratik, gerçekleştirdiği yüzlerce eylem faşizme karşı öfke duyan ve onu yıkmak için güç arayan herkesin adresi haline gelmiştir. HBDH, bu nedenle devrimci savaşın her bir muharebesinden zaferler kazandı. 7 yıl önce bugün, kuruluşumuzu ilan ettiğimiz andan beri bedel ödemekten de bedel ödetmekten de çekinmedik. Ve, 8. mücadele yılımızın ise nihai savaşın verileceği yıl olması için her yerde savaşmaya devam edeceğiz.

Bugün yürüttüğümüz ve yarın da şaşmaz bir şekilde yürüteceğimiz devrimci savaş, faşist iktidarın bütün zulüm, işkence ve katliamları karşısında halkların özgürlüğü, işçilerin iktidarı ve bütün ezilenlerin kurtuluşu uğrunadır. Hiçbir şekilde faşizmin boş laflarına itibar etmeden, birleşik mücadeleyi ve bütün toplumsal dinamiklerin gücünü baltalamasına izin vermeden zafer yolumuzun taşlarını döşeyeceğiz. Her gün halka bütün medya araçlarıyla yalan propagandalar yapan AKP-MHP faşizmi kendisini bekleyen korkunç sondan kurtulamayacaktır. Geride bıraktığımız 7 yılın her günü hesap sorma bilinciyle dolup taştı. Bu nedenledir ki sokaklarda atılan her bir slogandan dağlarda sıktığımız kurşuna kadar, milislerimizin katil faşistlerin peşini bırakmamasından fabrikalarda yapılan grevlere kadar her yerde olmaya devam edeceğiz. Artık savaşımızın niteliği ve niceliği de daha ileriye doğru sıçrayacak.

HBDH mücadele gücünü, azmini ve kararlılığını büyüttüğü bütün yıllar boyunca faşizmin korkusuna her an şahit oldu. HBDH büyüdükçe faşist iktidar korkusunu saklamaya çalışsa da olmadı. Şimdi bugün her zamankinden daha örgütlü ve güçlüyüz. Faşist iktidarın uykularını kaçırmaya devam edeceğiz. Faşist iktidarın kaybettiği meşruiyetini seçimle, sandıkla arama hamlesi de kendi paralı çeteleri eliyle halka korku salmaya çalışması da işe yaramayacaktır. Bütün toplumsal mücadele güçlerini tasfiye etmek için canla başla çalışan faşist iktidar, HBDH karşısında bütün gücünü yitirecek ve çaresiz kalacaktır. Bu nedenledir ki en önemli görevimiz, birleşik mücadeleyi 7 yılın pratiğiyle 8. yılımızda da yükseltmek ve dağlardan fabrikalara, kampüslerden meydanlara taşımaktır. Faşist iktidar hangi seçimi hangi yolla kazanırsa kazansın, hangi işgal saldırısını başlatırsa başlatsın hiçbir güce erişemeyecektir. Birleşik Devrim Hareketi karşısında yenilecektir.

Geride bıraktığımız mücadele dolu 7 yıl, 8. yılımıza ışık tutuyor. Biz yine zindanda direnenler için, fabrikalarda emeğinin hakkını bırakmayanlar için, sokakları dolduran kadınlar için, kampüsleri faşistlere dar eden gençler için savaşmaya, onları birleştirmeye ve faşist düşmana bedel ödetmeye devam edeceğiz.

HBDH, halkın örgütüdür! Zafer gücüdür!

Yaşasın Birleşik Devrim!

Yaşasın HBDH!

HBDH YK

12 Mart 2023