Gerillalarımızla, Milislerimizle, Birleşik Mücadelemizle Faşizmi Yıkacak Özgürlüğü Kazanacağız!

Faşist Türk devletinin Garê işgal saldırısı gerillanın büyük direnişiyle bozguna uğradı. 4 gün süren kahramanca direniş sonrasında TSK güçleri geri çekilmek zorunda kaldı. Garê’de mevzi kazanarak, Maxmur, Şengal ve Rojava işgali için burayı bir basamak yapma hedefli stratejik saldırı anlamında olan bu hamle gerillanın direnişiyle boşa çıkarıldı. İşgalciler kendi açıklamalarında da ifade ettikleri gibi uzun zamandır hazırlığını yaptıkları, bütün teknik donanımlarını etkin biçimde kullandıkları bu saldırı amacına ulaşamadı.

Garê’ye bağlı neredeyse tüm alanlar havadan onlarca kez bombalandı, indirme yapılan bölgelerde şiddetli çatışmalar yaşandı. İşgal saldırısının ilk gününde; Garê bölgesine bağlı Guzê, Meyrokê, Siyanê, Çemşerîtkê, Çemrobotkî, Yekmalê ve Kanîsarkê köyleri ile Deşta Kafya ile Deşta Nehlê alanları savaş uçakları ve insansız hava araçları tarafından onlarca kez, Yekmalê ve Siyanê köyleri çevresi de Kobra helikopterleri tarafından bombalandı. Keşif uçaklarıyla gerilla hareketsiz bırakılmaya çalışıldı. Hava bombardımanı 4 gün neredeyse aralıksız devam etti.

Tüm bu saldırılar karşısında gerilla büyük bir kararlılık, cesaret ve özgüvenle savaştı. NATO üyesi, bölgede tam bir savaş üssü olarak konum almış, endüstrisini savaş araç ve gereçleri imaline endekslemiş, Suriye, Rojava, Libya, Karabağ işgal saldırılarında teknik ve taktik deneyim kazanmış faşist Türk devleti ve onun askeri gücü, gerillanın iradesi, taktiği ve tekniği karşısında yenilmiştir.

Ezilen halkların haklı mücadelesinin egemenlerin tankından topundan, uçağından, bombasından kudretli olduğu bir kez daha ortaya konulmuştur. Garê destansı direnişi “halklarımıza öz gücünüze güvenin, devrimci iradeniz karşısında hiçbir gerici güç duramaz” çağrısı olmuştur.

Dağların ve Kentlerin Birleşik Mücadelesi Faşizmi Yıkacak, Özgürlüğü Kazanacaktır!

Binlerce polisi, bekçisi, işbirlikçisi, mobesesi ile kentlerin ablukaya alındığı koşullarda milislerimiz faşizmi yıkma ve özgürlüğü kazanma hamlesiyle bir kez daha bu ablukayı devrimci iradesi ve yaratıcılığıyla aşmış, 2020 yılında 63 eylem gerçekleştirmiştir. 2021 yılında ise neredeyse her gün bir eylem gerçekleştirerek faşist kuşatmaya karşı devrimci kuşatma hamlesini yükseltmiştir. Milislerimiz kentlerimizi faşizmin kuşatmasına izin vermeyeceğini her bir sokağında savaşmaya devam edeceğini ilan etmiştir.

AKP-MHP faşist iktidarının “yenilmezlik zırhı” hem de en güçlü oldukları yerden darbe almıştır. 2015 yılında devreye sokulmuş olan “çöktürme planı”, tüm saldırılara rağmen direnişini devam ettiren anti-faşist güçlerin sokakta kalmayı başarmış olmaları, milislerimizin süreklileşmiş/yaygınlaşmış eylemleri ve gerillanın savunma ve saldırı hattında mevzilenmesini sürdürdüğü koşullarda esas olarak çökmüştür. Garê direnişi ve zaferi bunun ilanı olmuştur. Bizler HBDH, KBDH olarak gerilla ve milislerimizle, HPG ve YJA Star gerillalarıyla bu direnişte ve zaferde birlikte olmanın haklı onurunu yaşıyoruz. Bir kez daha savaşta ve yeniden inşada omuz omuza olduğumuzu dostlarımıza da düşmanlarımıza da ilan ediyoruz.

Tüm halkımıza, anti faşist mücadelede saflaşmış işçi, emekçi, genç ve kadınlara sesleniyoruz. Garê zaferi faşizme karşı hücum çağrısıdır. Faşizm hem tarihsel hem de güncel olarak savunmadadır. Azgınca saldırmasının nedeni başkaca bir çaresinin kalmamasındandır. Gözaltı, tutuklama, kaçırma, yasaklamalardan daha öteye gideceği bir yol yoktur. Demokratik mevzileri kapatma, kayyum atayarak içini boşaltma, emekçileri açlığa mahkûm etme, gençliği zapt-u rapt altında tutarak kendi askerine dönüştürme, şiddete uğrayan kadınları cinayet şebekesinin bir devamı gibi işleyen yargı çarkı içinde öğütmeye çalışmaktan başka bir çıkar yolu yoktur. Saflar belirginleşmiştir.

AKP-MHP faşist Türk devleti, faşist şef Erdoğan ve arkadaşı Bahçeli, eylemlerimiz karşısında çılgına dönmüş Soylu; bilin ki halklarımızın haklı öfkesi ve onun gerilla ve milis güçleri saraylarınızı saltanatınızı yıkacaktır. Korkunuzun nedenini sizde biz de iyi biliyoruz. Ancak korkunun ecele faydası yok, bunu da biliyorsunuz. Siz kaybedeceksiniz. Kazanan faşizme karşı birleşmiş halklarımız olacaktır.

HBDH Ortak Komutanlığı olarak halklarımızın bu zafer yürüyüşünde en önde konum almış hemen her güne bir eylem yapma pratiğini açığa çıkarmış milislerimizi, kentlerde ve kırlarda üslenmiş gerillalarımızın eylemlerini selamlıyor, büyük bir iradeyle savaşımı büyüten kuvvetlerimizi kutluyoruz. Büyük bir faşist kuşatma altında gerçekleşen gerilla ve milis eylemlerimizin yapıcısı olan kuvvetlerimiz bilmeliler ki bugünden yarına özgürlük köprüsü inşacısıdır onlar. Bu tarihi anda ortaya konulan her cüretkâr çıkışın anlamı büyüktür. Yoldaşlarımız bunun bilincinde olarak eylemlerini yükseltecek ve yaygınlaştıracaktır.

Faşizmi Yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız!

HBDH ORTAK KOMUTANLIĞI

Şubat 2021