FKP ve Filipinler Proletaryası-Emekçi Halklarına Başsağlığı Mesajı

Ömrünü Filipinler emekçi halklarının kurtuluşuna adayan, ağır işkenceli hapislik süreçlerinde egemen faşist diktatörlüğü karşısında boyun eğmeyen FKP’nin kurucu önderi Jose Maria Sison (Ka Joma), yaşamak zorunda bırakıldığı Hollanda’da görmekte olduğu tedavi sürecindeyken hayata gözlerini yumdu.

Filipinlere yönelik yaptığı derin araştırmalar sonucunda kaleme aldığı ve bugün hala FKP’nin stratejik yönelimini oluşturan iki temel belgesiyle (Hataları Düzeltmek ve Partiyi Yeniden İnşa Etmek, Demokratik Halk Devrimi) Lava revizyonizmine karşı bayrak açmış ve 1968’de FKP’yi kurarak revizyonizmle tüm bağlarını koparıp, Filipin Demokratik Halk Devrimi’nin önderliğini eline almıştır. Yeni Halk Ordusu’nu örgütleyerek Halk Savaşını başlatıp ve kısa zamanda Marcos diktatörlüğünü sarsmaya başlayan bu büyük devrimci irade aramızdan ayrıldı.

Kuşkusuz ki, Sison yoldaş fiziken aramızdan ayrılıp, ezilen dünya emekçi halklarının ölümsüzler kervanına katılsa da, MLM kavrayışı ve yorumuyla ortaya koyduğu temel teorik tezleri ve güçlü devrimci pratiğiyle özelde Filipin emekçi halkları ve genelde dünya devrimci hareketinin yüreğinde varlığını yaşatacaktır. FKP önderliğinde gelişen Filipinler Demokratik Halk Devrimi ve Halk Savaşıyla Filipin faşist diktatörlüğünün korkulu rüyası olmaya devam edecektir.

İnanıyoruz ki, Filipin emekçi halkları ve devriminin önderi FKP, Sison yoldaşın geliştirip ortaya koyduğu komünizm çizgisinde sebat ederek zaferi elde edecektir.

Dünya Komünist Hareketinin bir parçası MKP (Türkiye-Kuzey Kürdistan) olarak, Filipin halkının ve FKP’li yoldaşların acılarını ve üzüntülerini en derinden komünist duygularımızla paylaşıyoruz.

* Jose Maria Sison Yoldaş Ölümsüzdür !

* Yaşasın FKP ve Önderliğindeki YHO !

* Yaşasın Filipinler Demokratik Halk Devrimi!

* Yaşasın Proleterya Enternasyonalizmi !

Maoist Komünist Parti

Enternasyonal İlişkiler Komitesi

Aralık 2022