FİLİPİNLER KOMÜNİST PARTİSİ’NE

FKP, Parti ve Demokratik Halk Devriminin iki yiğit önderi, Yürütme Konseyi Başkanı Ka Laan (Benito Tiamzon) ve Genel Sekreter Ka Bagong-Tao (Wilma Austria-Tiamzon) yoldaşlar, birlikte yakalandıkları Doğu Visayas’ta alt bölge sekreteri Ka Divino (Joel Arceo) ve Yeni Halk Ordusunun yedi kahraman savaşçısıyla birlikte 21 Ağustos 2022 tarihinde katledildiklerini açıkladı. Bu acı haberden dolayı, Dünya Komünist Hareketinin Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki parçası olan biz MKP (Maoist Komünist Parti) olarak derin üzüntü ve acı duyduk, duyuyoruz. En içten yoldaşlık duygularımızla FKP ve Filipinler emekçi halklarına taziyelerimizi sunuyoruz.

FKP’li yoldaşların bu büyük kayıplardan dolayı ortaya çıkan önderlik boşluğunu en kısa zamanda doldurarak ve Demokratik Halk Devrimi perspektifinde ısrarlı ve kararlı durmalarından dolayıda çoşku ve kıvançla dolduk.

Biliyoruz ki, sınıflar mücadelesi ne bir ziyafet sofrası ne bir balodur. Çetin, zorlu ve kanlı bir eskiyeni yıkma yeniyi kurma hareketidir. Hele ki, en tahripkar ve öldürücü konvansiyonel ve teknolojik silahlarla baştan aşağı kuşanmış emperyalist-kapitalist devletlerin ve uşakları faşist diktatörlüklerin olduğu günümüz dünyasında, devrim hareketi çok daha kanlı bir hal almıştır. Dolayısıyla, komünist ve devrimci hareketler, faşist diktatörlüklerin en vahşi katliamlarına karşı, ideolojik tutarlılık ve sağlamlık başta olmak üzere, Maoist çizgi esasına bağlı olarak örgütsel yapısından konumlanışına, hareket tarzından askeri mevzilenişine kadar bütün mücadele alanlarında buna göre planlamalar yaparak hazırlıklı olmak zorundadır. Bunları başaramayanlar, devrim ve komünizm kavgasında üstlendikleri görevleri yerine getiremezler. FKP’li yoldaşların Ka Laan ve Ka Bagong-Tao’nun ortaya koymuş oldukları Demokratik Halk Devrimi ve Uzun Süreli Halk Savaşı çizgisini sahiplenip devam ettirmeleri önemlidir ve bizim açımızdan oldukça değerlidir. Filipinler Demokratik Halk Devrimine olan umudumuzu ve inancımızı güçlendirmiştir.

Ömürlerini devrime ve komünizm davasına adayan, en zorlu süreçlerde komünizmin bayrağını yere düşürmeyip yükseklerde dalgalandıran, ürettikleri ve pratikleriyle FKP’ye ideolojik ve örgütsel alanda büyük miraslar bırakan Ka Laan ve Ka Bagong-Tao yoldaşlar, başta Filipinler emekçi halkı olmak üzere dünya emekçi halklarının yüreğinde yaşamaya devam edecek ve büyük bir saygıyla anılacaklardır.

Bütün yoldaşlık duygularımızla diyoruz ki, sınıfsız, sınırsız özgür bir dünyayı dünya halklarına armağan etme kavgamızda rehberimiz olacaklardır.

* KA LAAN VE KA BAGONG-TAO YOLDAŞLAR ÖLÜMSÜZDÜR!

* KA DİVİNO, KA YEN, KA JAJA, KA MATT, KA ASH, KA DELFİN, KA LUPE VE KA BUTIG YOLDAŞLAR ÖLÜMSÜZDÜR!

* KAHROLSUN FİLİPİNLER FAŞİST DİKTATÖRLÜĞÜ!

* YAŞASIN FİLİPİNLER DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ!

* YAŞASIN FKP VE ÖNDERLİĞİNDEKİ YENİ HALK ORDUSU!

* YAŞASIN PROLETERYA ENTERNASYONALİZMİ !

MAOİST KOMÜNİST PARTİ (TÜRKİYE-KUZEY KÜRDİSTAN)

ENTERNASYONAL İLİŞKİLER KOMİTESİ

Nisan 2023