Faşist diktatörlüğün (T.C.) gerçekleştirdiği, MERCAN KATLİAMINA ilişkin , Maoist Komünist Partisi‘nin devrimci-demokrat kitlelere açıklamasıdır!