Dr. Abimeal Guzman (GONZALO)’nın Hayatını Savunalım!

Dr. Abimeal Guzman Reynoso (Gonzalo), hayatını Peru devrimine adamış devrimci bir önder olarak yıllardır Peru’da bir yer altı zindanında esir durumdadır. Sağlığının bozulması karşısında, Peru devleti sessiz kalarak Gonzalo’nun adeta ölümünü beklemektedir. Tüm dünyada bu duruma karşı çıkan devrimci-demokrat ve komünist güçler gibi bizler de bu durum karşısında sessiz kalmayacağımızı, ‘Başkan Gonzalo’nun hayatını savunalım!’ kampanyasına destek vereceğimizi ilan ediyoruz.


Peru ve Latin Amerika devrim mücadelesi içinde Peru Komünist Partisi/Aydınlık Yol bir dönem önemli etkilerde bulunmuş, emperyalizme ve yerel işbirlikçilerine karşı önemli bir gerilla savaşımı yürütmüştür. Halk Savaşı Stratejisini Peru özgülüne uyarlamış, devrimci mücadelenin kıta çapında gelişimine büyük hizmetlerde bulunmuş bir Parti’dir. Gonzalo; Aydınlık Yol’un lideri olarak ‘92 yılında tutsak düşmüştür ve o günden beri deniz altında tek başına bir zindanda tutulmaktadır.


Yakalandığı gün ortaya koyduğu tavır ile emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine baş eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Hayatını devrime ve Peru halkı başta olmak üzere Latin Amerika’nın özgürlüğüne adamış bir devrimci olarak Gonzalo’ya, cilt kanseri hastalığı teşhisi konulmuştur. Elbette ki, bu hastalığın zamanında tedavi edilmemesinin baş sorumlusu Peru’nun faşist devletidir. Peru devleti, Gonzalo şahsında tüm devrimci komünist güçlere gözdağı vermekte, ezilenlerin özgürlük mücadelesini bu haliyle bastırabileceğinin hesabını gütmektedir. Ancak Latin Amerika’nın ezilen mazlum halklarının öfkesi her geçen gün kabarmakta, topraklarından edilen köylüler, ormanları ve yaşam alanları katledilen yerliler, emeği sömürülen işçiler ve paramiliter güçlere kurban edilen devrimci-demokrat güçler karşısında egemenler her geçen gün daha da acizleşmektedirler. Bu aciziyet, PKP önderi Gonzalo’ya olan yaklaşımda ortaya çıkmaktadır. Gonzalo’nun tedavisi engellenmekte, sağlığının giderek bozulması amaçlanmaktadır. Dünya çapında tüm devrimci-demokrat güçler gibi bizler de Peru devletinin bu saldırısının boşa çıkarılması çağrısında bulunuyoruz.


HBDH olarak bizler, egemen ve faşist devletlerin saldırılarına ülkemizden tanığız. Faşist TC devleti de, Peru devleti gibi Kürt Özgürlük Hareketi önderi Abdullah Öcalan’a yönelik tecrit uygulamakta ve tüm devrimci-yurtsever tutsakların açlık grevi direnişine yönelik saldırılarda bulunmaktadır. Faşizmin coğrafyası değişse de yöntemi değişmemektedir. Bu durum, bize enternasyonal dayanışmayı daha da güçlendirme görevini önümüze koymaktadır.


PKP önderi Gonzalo, yargılayanları yargılayan ve onların salonlarında Enternasyonal Marşını haykırarak sembolleşen bir devrim önderidir. Emperyalizmin ve yerli uşaklarının saldırıları karşısında Gonzalo’nun hayatının savunulması demek, devrimci mücadelede enternasyonalist dayanışmayı daha da büyütmek demektir. Peru’dan Türkiye ve Kürdistan’a kadar gelişen devrim mücadelesinin, anti-emperyalist, anti-faşist ve işgale karşı gelişen mücadelenin susturulamayacağının işareti Gonzalo’nun hayatının savunulmasında yatmaktadır.


Bu bağlamda Gonzalo’nun hayatının savunulması kampanyasını selamlıyor, kampanyaya destek vereceğimizi ilan ediyoruz.

Yaşasın Peru Halkının Meşru Mücadelesi!
• Yaşasın Başkan Gonzalo’nun
Devrimci Direnişi!
• Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!HBDH Yürütme Komitesi

5 Eylül 2021