Devrimci Bir Ömrü Sonsuzluğa Uğurladık! HALİD YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!

Kapitalist sömürü sisteminde, sömürü hedefi olan emek, aslında insanın, yeniden ve insanca varoluş sürecinde, yeni toplumu ve yeni insanı şekillendirecek en temel değerdir. Kapitalist sistemde, sistemin kendini yeniden ve yeniden üretimi için kendi doğal ve öz niteliklerine yabancılaştırılmaya çalışılan emek, tüm bu cenderenin içinde insanca bir üretimin ortaya çıkışı için dayanılabilecek tek olgudur. Yeni ancak onunla ortaya çıkar, değişim ancak onunla gerçekleşir ve bu sistemde güzel olarak yaratılabilecek ne varsa ancak onunla yeşerir.

Yeniyi ve güzeli yaratma işi devrimciliktir. Devrimcilik ise bu yolda ısrarla ortaya konan emekten başka bir şey değildir. Devrimciler, devrimin emekçileridirler. Değişimi, ilerlemeyi ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirme iddiasının sahipleridir devrimciler. Ama bu iddianın sahibi olmak, sadece bu iddianın olgusal gerçekliğinin ortaya koyuluşu değildir. Bu iddianın sahibi olmak onu yaşamda her şart altında bir pratik gerçeklik olarak yaratmayı ve ona sonuna kadar sahip çıkmayı, bağlı kalmayı gerektirir. Ve ancak bu gerekliliği sonuna kadar yerine getirendir devrimci.

Her anı içten bir emekle yoğrulmuş ve bu emeğe hep bağlı kalmış devrimci bir ömrü sonsuzluğa uğurladık.

Türkiye ve Kürdistan’ın birçok alanında mücadele yürüten, uzun yıllar boyunca son anına kadar genç ve diri bir inancı taşıyan, Filistin’den Rojava’ya enternasyonal mücadelenin simgelerinden biri haline gelen bir yaşamın sahibi, bayrağı bizlere devretti.

Halid Ebu Ruken (İbrahim Turgut) Yoldaş ölümsüzler ordumuza katıldı.

Verdiği emekle her koşulda yaşamını devrime bağlayan onunla ve onun içinde yaşayan, mütevazi ama bir o kadar da inançlı ve iddialı bir devrimci pratiğin sahibiydi, Halid Yoldaş. Hepimizin Halid Yoldaşı, Halid Abi’siydi. Yapılacak işlerin, çözülecek meselelerin, rahat dönemlerden çok, zor anların yoldaşıydı. Vitrinden çok mutfağın emekçisiydi. Bu yönüyle yoldaşları ve dostlarına hep güven verdi.

Halid yoldaş, bir değer olarak devrime kattığı ömrüyle bize hep örnek olacak. Devrim yolunda ilerleyen ve emeğiyle devrime değer katmak isteyen genç savaşçıların yolunu aydınlatacak. Anısı ve Birleşik Devrime kattıkları unutulmayacak…

Halid Ebu Ruken yoldaşın devrimci anısı önünde saygıyla eğiliyor, onun şahsında ve onun kelimeleriyle tüm ölümsüzlerimize zafer sözümüzü yineliyoruz…

“Kazanan Biz Olacağız …”

HALİD YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!

DEVRİM SAVAŞÇILARI ÖLÜMSÜZDÜR!

HBDH Yürütme Komitesi