Devrim Önündeki Engelleri Ortadan Kaldırarak Yolunu Açar, Zafere İlerler!

181 Nolu Açıklama

Çeşitli Millet ve Milliyetlerden Türkiye-Kuzey Kürdistan Proletaryası ve Emekçi Halklarına!

İbrahim KAYPAKAYA yoldaşın katliyle belleğimizin hesap sayfasına kazınan ünlü işkenceci Fehmi Altınbilek, Partizan Halk Güçleri(PHG)’nin tarihi anlamla yüklü devrimci eylemiyle cezalandırıldı. Sosyalist Halk Savaşı perspektifiyle devrimimizin şehirlerdeki silahlı gücü olan Partizan Halk Güçleri’nin proleter adalet timsali hesap soran devrimci eylemini halklarımıza müjdeleyerek selamlıyoruz! Şan olsun Partimiz önderliğindeki Partizan Halk Güçlerine!

Değerli Halklarımız, Yoldaşlar;

Kurucu önderimiz İbrahim KAYPAKKAYA yoldaşın aylarca süren işkenceler sonunda 1973 18 Mayıs’ında katledilmesi başta olmak üzere, Ali Haydar YILDIZ yoldaşımızın faşist baskında katledilmesinden doğrudan sorumlu olan, yine Kızıldere’de siper yoldaşlarımız Mahirlerin katledilmesine imza atan, Jitem ve Kontrgerilla gibi kanlı ölüm mangalarında aktif görev yapan, işkence ve katliamlarla dolu geçmişiyle halk düşmanı olarak nam salan azılı faşist Albay Fehmi Altınbilek,  işlediği suçlarının karşılığı olarak, Partimiz önderliğindeki Partizan Halk Güçleri militanları tarafından İstanbul/Beşiktaş’ta 6 Haziran 2015 günü hak ettiği gibi ölümle cezalandırıldı.

Gerçekleştirilen bu silahlı devrimci eylemde maalesef bir kaza da yaşandı. Hedefimiz olmadığı halde irademizden bağımsız olarak söz konusu unsurun yanındaki eşi de eylemde yaralanmış, sonradan ölmüştür. Eşinin inisiyatifimiz altındaki eylemde vurularak ölmesi bir kaza da olsa, bu ölümden sorumlu olduğumuzu kabul ediyor, devrimci yükümlülükle özür diliyoruz. Ancak yaşanan bu kaza, kaza olması itibarıyla devrimci eylemimizi gölgelemeye ve özünü boşaltmaya gerekçe edilemez.

Devrimci eylemimizle, Komünist önder Kaypakkaya yoldaş ve ilk TİKKO komutanı Ali Haydar Yıldız yoldaşın hunharca katledilmesinin hesabı bu katliamların mimarı olan işkenceci katil Fehmi Altınbilek şahsında olmak kaydıyla sorulmuş oldu. Kızıldere katliamının hesabı bu suçlu unsur nezdinde de olsa sorulmuş oldu. Aynı vesileyle halka, yoldaşlarımıza ve devrimcilere karşı işlenen suçların cezasız kalmayacağı Sosyalist Halk Savaşı çizgisinin radikal ve militan devrimci eylemiyle yeniden ispat edildi. Proletarya ve emekçi halklarımızın savunmasız olmadığı bir kez daha kanıtlandı. Bu anlamda Şehitlerimizin bizlere öğrettiği Komünist ve devrimci irade, eli kanlı işkencecilerden hesap sorarak yaşıyor, savaşıyor. 

Devletin korumasında bugüne kadar katliamlar gerçekleştirerek gelen azılı faşist işkenceci Fehmi Altınbilek’i, ‘’Çetin Oğuz’’ ismiyle kullandığı sahte kimlik de, devleti de daha fazla kurtaramadı, koruyamadı. Devletin koruma zırhıyla uzun yıllar saklanmasını başardı ama sonunda MKP önderliğindeki PHG’nin icrada temsil ettiği devrimci adalet tarafından kesilen cezadan kaçamadı, kurtulamadı. Hiçbir gerici kuvvetin proleter devrimci adaletin hükmünden kurtulamayacağı, devrimci eylemimizin kahredici darbelerinden sonsuza dek kaçamayacağı alenen ve bir kez daha gözler önüne serildi.

Proletarya ve emekçi halkların silahlı güçleri, sınıflar mücadelesinin şiddete dayalı doğası gereği karşı-devrimin tüm unsurlarına karşı proleter devrimci şiddeti asli görev olarak uyguladığı gibi, uygulamaya da devam edecek. Sosyalist Halk Savaşı niteliğindeki devrimci savaş böyle gelişip ilerleyecek. Devrim, karşı-devrimci şiddeti böyle yanıtlayarak ortadan kaldıracak.  

İşkenceci katil emekli albay Fehmi Altınbilek’in MKP önderliğindeki Partizan Halk Güçleri militanları tarafından ölümle cezalandırılması proleter adaletin gecikmiş de olsa devrimci tecellisidir. Halka, devrimcilere ve yoldaşlarımıza karşı işlenen suçların hesabı er ya da geç ama mutlaka ve mutlaka bir gün sorulacak! Bu, stratejik savunuya dayanan bir doğru olduğu kadar, aktüel ve pratik bir doğrudur da. Devrimimizin silahlı kuvvetleri kapsamında silahlı faaliyet yürüten PHG mutlaka sorulacak olan bu hesabın güvencelerindendir.

Halklarımıza, halkımızın kurtuluş davası uğruna katledilen devrimcilere ve büyük özgürlük serüveninde katledilerek ölümsüzleşen yoldaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı bir an bile unutmadan Komünist mücadelemizin kopmaz bir parçası olarak başvurduğumuz devrimci eylemlerimizle hesap sormaya devam ediyoruz, edeceğiz.

… Parti ve Devrim Şehitlerimizin Hesabını Sorduk, Soruyoruz, Soracağız!

… Halkımız, Partimiz ve Yoldaşlarımızın Kanına Girmiş Hiç Bir Halk Düşmanı Cezasız Kalmayacaktır!

… Yaşasın Partimiz Maoist Komünist Partisi ve Önderliğindeki

Partizan Halk Güçleri- Halk Kurtuluş Ordusu, Maoist Gençlik Birliği, Maoist Kadınlar Birliği!  

… Yaşasın Sosyalist Halk Savaşı!                         

                                                                         Maoist Komünist Partisi

                                                                  Merkez Komitesi- Siyasi Büro

                                                                                8 Haziran 2015