AHMET VE FIRAT YOLDAŞLAR ÖLÜMSÜZDÜR

Devrim ile karşı-devrim arasındaki mücadelenin yoğun şiddetiyle yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Bu mücadele başından beri kanlı ve amansız olmuş, büyük bedeller üzerinden gelişip bugünlere ulaşmıştır. Bugünde dünkü gibi kanlı, dünkü gibi amansız ve dünkü gibi ağır bedeller üzerinden devrim lehine ilerlemektedir. İşte bundandır ki karşı devrim güçleri fütursuzca saldırmakta, bekası adına elinden geleni ardına koymamaktadır. Karşı devrim güçleri için bu savaş varlık yokluk savaşıdır. Katliamlar, kimyasallar, işkenceler ve devrimci güçlere karşı kullandığı en kirli yöntemler onların doğası gereğidir. Lakin bu yöntemlerin hiç biri devrimci güçleri teslim alacak, sindirecek kudrete sahip değildir. Devrimcilerin şanlı tarihi bunun en büyük kanıtıdır. Bu şanlı tarih bugün en zor şartlar altında da olsa kararlı, cesur ve inançlı devrimciler şahsında geleceğe taşınmaktadır.

MLKP-MK, devrim yürüyüşünü en önde koşar adımlarla sürdüren MLKP önder kadrolarından Ahmet Şoreş(Zeki Gürbüz) ve MLKP komutanı Fırat Neval(Özgür Namoğlu) yoldaşların faşist ‘’TC’’ devletinin saldırısı sonucu ölümsüzleştiğini duyurdu. Ahmet yoldaş, yaşamının büyük bir kısmını devrim mücadelesine adamış, omuzladığı görev ve sorumluluklarla devrim mücadelesine önemli katkılar sunmuş öncü bir devrimciydi. Dokunduğu her bir insanda derin izler bırakan, kararlı duruşu ve cüretiyle örnek olan bir yoldaştı. Enternasyonalist mücadele bayrağını Rojava’da en önde taşıdı, Rojava halklarının İŞİD’e karşı mücadelesine tüm benliğiyle katıldı, Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki siper yoldaşlığının Rojava’ya taşınmasında önemli roller üstlendi. Yine Rojava’daki kazanımları ilerletmede ve inşa sürecinde aktif rol oynadı. O, coğrafya fark etmeksizin zalimlerin karşısında durma bilincinin öncü militanıydı.

Fırat Neval yoldaş genç ömrüne koca devrimci deneyimler sığdırdı, öncellerinin bayrağını tıpkı onlar gibi öncü mevzilerde taşımanın gerektiği bilinciyle öncü siperlerde yerini aldı. Düşmanın yeni savaş konseptini kavrama ve alternatif devrimci yöntemler geliştirmede önemli roller oynadı. Ölümsüzleşen yoldaşlarının kavga bayrağını en önde taşıdı.

Faşist ‘’TC’’ devleti ve işbirlikçileri Ahmet ve Fırat yoldaşları katlederek devrim mücadelesine darbe vurmayı amaçlamakta, devrimci saflara yılgınlığın ve karamsarlığın tohumlarını ekmeye çabalamaktadır. Fakat bu saldırılara yine en büyük cevabı yaşamlarının son nefesine kadar direnen, mücadele eden ve savaşan şehitlerimiz vermektedir. Dost ve düşman bilmelidir ki, saldırılar ve her türlü kara propagandalar boşunadır. Devrim mücadelesi gelişmekte, devrimciler savaşmaktadır. Şehitlerimiz bizlerin savaşma ve irade gücüdür. Devrim ve sosyalizm mücadelesi ağır bedellerle var oldu, gelişip bugünlere taşındı ve yine ağır bedellerle de geleceği kazanacaktır. Yenilen faşizm, kapitalizm ve emperyalizm olacak, sosyalizm kazanacaktır.

Ahmet ve Fırat yoldaşların hesabı mutlaka sorulacaktır. Onların bıraktığı yerden, onlardan aldığımız güçle savaşımız daha kararlı biçimde sürecektir. Ahmet ve Fırat yoldaşları saygıyla anarken, anılarını devrim mücadelemizde sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz. Onlar şahsında tüm devrim ve sosyalizm şehitlerini saygıyla anıyoruz.

Ahmet ve Fırat Yoldaşlar Ölümsüzdür!

Şehid Namırın!

Yaşasın Birleşik Mücadelemiz!

MAOİST KOMÜNİST PARTİ-MERKEZ KOMİTESİ