6 MAYIS YENİLMEZLİK DESTANIMIZDIR!

Türkiye ve Kürdistan topraklarında Birleşik Devrim güçlü, yıkılmaz ve tarihsel köklere sahiptir. Devrime inanç, savaşçılık, uzlaşmazlık, kararlılık, bedel ödemeyi göze almak, cüret etmek gibi devrim yolunda yürüyen bir hareket için yaratılmak ve sürdürülmek zorunda olunan bir çok olgu, Türkiye ve Kürdistan Birleşik Devriminin köklerinde saklıdır.

71 Devrimci çıkışı bu köklerin aranması gereken yerdir. Şimdi Birleşik Devrim mücadelesinin yeşerttiği ve göğe, zafere, devrime doğru uzanan bütün dallarımızın kökleri ve en değerli yaşam gücü oradadır.

6 Mayıs’ta ölümsüzlüğe yürüyen büyük devrimci önderlerimiz Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan yoldaşlar Birleşik Devrimin ve Sosyalizme olan inancın yarattığı bir yenilmezlik destanıdırlar. Bu destan hakikatin gücünün, düzen “gerçek”lerine vurduğu güçlü, yıkıcı ve tarihsel bir darbedir aynı zamanda. 6 Mayıs ve Denizler, 1972 den bu güne etkilediği, ve yol gösterdiği binlerce genç devrimci ile devrimin ölümsüzlüğünün ispatı, Birleşik Devrim’in zafere kadar yürüyüşünü sürdüreceğinin en kararlı ilanıdır.

Denizler Devrim demektir. Onların adı Devrimci eylem ile özdeşleşmiştir. Yaşamları boyunca söyledikleri her şey için harekete geçmişler; ya söylediklerini gerçeğe dönüştürmüş ya da o yolda bedel ödemişlerdir. Yapmak için, sadece yapmak için söylemek demektir Denizler. Devrim mücadelesinin özünün, hedefe doğru durmaksızın ve ısrarla süren bir hareket, bir akış yaratmak olduğunu ortaya koydukları pratikle ve ardından yılmadan koştukları düşleriyle halklarımızın yüreğine ve bilincine hiç silinmemecesine kazımışlardır.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Yoldaşlar hayatlarını, ezilenlerin kurtuluş yolunu pratik olarak göstermek için, “biz bir meşale yakarız, arkadan geleceklerin yolu aydınlanır” diyerek feda ettiler. Denizler, zora dayalı mücadeleyi ortaya koyan tarihsel anlamdaki öncü pratikleri ile bir meşale yaktılar ve halklarımıza kurtuluşun, devrimin yolunu gösterdiler.

Kürdistan ve Türkiye topraklarında, birleşik devrim mücadelesi, Denizlerle, Mahirlerle, İbrahimlerle atılan tohumlardan bu yana hep var oldu. Belki henüz hedefine, devrime varamadı ama her türlü baskı ve katliama rağmen yok edilemedi, durdurulamadı da. On yıllardır süren birleşik devrim mücadelesi her zaman bir kurtuluş ve özgürlük umudu ve simgesi olarak yaşatıldı, sürdürüldü ve büyütüldü. Bu umudu söndürmeye, bitirmeye faşizmin hiçbir temsilcisinin gücü yetmedi. Aksine Birleşik Devrim’in tarihsel ilerleyişi bir çok faşist kurum ya da kişiliği tarihin çöplüğüne gömdü.

Bugün Denizlerin ölümsüzlüğünün 49. Yıldönümünü karşılarken onların tohumu olduğu Birleşik Devrim, şimdi yüzlerce Deniz’in, yüzlerce Yusuf’un, yüzlerce Hüseyin’in ellerinde yükselen bayraklarıyla hedefine doğru yürümeye devam ediyor. Denizlerin devrim yürüyüşü, bugün birleşik devrim mücadelesinde ve bu mücadeleyle atılan her adımda sürüyor.

Bugün Türkiye ve Kürdistan toprakları büyük bir altüst oluşa, büyük bir değişime, devrime gebedir. Ve tamda bugün Denizlerin cüretiyle, onların kararlılığı ve pratikçiliği ile ileri atılmanın zamanıdır.

Büyük devrimci önderler Deniz gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın yüce anıları önünde bir kez daha saygı ile eğilirken, onlara bağlılığımızı Birleşik Devrim mücadelesini hedefine ulaştırarak göstereceğimiz sözümüzü yineliyoruz.

DENİZ GEZMİŞ, YUSUF ASLAN, HÜSEYİN İNAN ÖLÜMSÜZDÜR !

FAŞİST DEVLETİ YIKACAĞIZ !

BİRLEŞİK DEVRİM KAZANACAK !

HBDH YK

6 Mayıs 2021